Filantropické poradenstvo

Láka vás filantropia? V Impact Philanthropy vám pomôžeme naplno rozbehnúť váš filantropický príbeh. Príbeh, ktorý nebude iba zmierňovať negatívne javy v školstve, sociálnej oblasti či pri ochrane životného prostredia, ale prinesie na Slovensku zmysluplnú zmenu.

Nie je pritom dôležité, či pomáhate už dlhšie alebo len začínate. Spoločne sa pozrieme na to, čo vám je blízke a v čom ste dobrí. Zamyslíme sa nad tým, čím žijete, aké sú vaše hodnoty a v čom vidíte zmysel.

Nevnímame to tak, že robíme filantropiu. Jednoducho, keď môžeme zlepšiť stav vecí, v ktorých vidíme zmysel, ideme do toho.

Lucia MarkováNadácia ESET

V minulosti ľudia oddeľovali investovanie a filantropiu. Zarobili peniaze, z ktorých časť darovali. Dnes ale investori vidia príležitosti, ako v sociálnom ekosystéme dosiahnuť reálny dopad a zároveň zisk.

Ramona LiberoffSpring Accelerator

Impact Philanthropy

Pomôžeme vám:

Zorientovať sa v slovenskom občianskom sektore.

Vytypovať organizácie, ktoré stoja za podporu.

Zadefinovať vašu filantropickú víziu a tému.

Vypracovať filantropickú stratégiu.

Urobiť audit vašej doterajšej pomoci.

Zapojiť do filantropických aktivít vašu rodinu či blízkych.

Prepojiť vás s ďalšími filantropmi.

Vytvoriť portfólio organizácií a firiem, ktoré sú vhodné na tzv. investovanie s dopadom.

Založiť a spravovať váš individuálny darcovský fond.

Nastaviť a prevádzkovať vaše grantové výzvy.

Vypracovať filantropický závet.

Merať dopad vašich filantropických aktivít.

Ak má byť vaša pomoc efektívna a prinášať želaný dopad, je kľúčové, aby nebola rozdrobená a mala jasnú víziu.
V Impact Philanthropy urobíme všetko pre to, aby váš filantropický príbeh neostal iba na papieri, ale prinášal trvalú pozitívnu zmenu.

Prečo s nami spolupracovať:

 • máme vyše 20-ročné skúsenosti s individuálnou a firemnou filantropiou a s administráciou darcovských fondov;
 • výborne poznáme slovenský občiansky sektor, máme tak prehľad, ktoré oblasti potrebujú podporu, aj ktoré organizácie majú najväčší dopad;
 • sme experti v témach sociálnych inovácií, zodpovedného podnikania a strategickej filantropie;
 • spolupracujeme s kľúčovými predstaviteľmi verejného, firemného a neziskového sektora;
 • prinášame na Slovensko filantropické trendy zo zahraničia a formujeme predstavu o tom, čo znamená byť dobrým donorom;
 • venujeme sa meraniu dopadu, aby bola pomoc skutočne efektívna;
 • máme vlastný PR tím, zručný v komunikácii hodnotových tém;
 • vytvárame komunitu individuálnych filantropov a filantropiek, kde si môžu vymieňať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Prečo to robíme?

Aktívni filantropi ako vy sú neoddeliteľnou súčasťou vyspelých krajín. Niektorí pomáhajú zmierňovať následky tam, kde štát dlhodobo nestačí plniť svoju funkciu. Iní sa viac sústreďujú na odstraňovanie príčin a pomáhajú prinášať inovatívne riešenia.

Moderná filantropia dnes už nie je iba vecou srdca a intuície, ale čoraz viac sa zameriava aj na strategický plán a meranie dopadu. S tým sa prirodzene mení aj úloha vás filantropov – popri darovaní sa môžete aktívnejšie zapájať aj do celého procesu – napríklad zdieľaním know-how či kontaktov.

V zahraničí vidíme inšpiratívne výsledky tzv. venture filantropie, ktorá je motorom financovania sociálnych inovácií. Takáto filantropia už nie je iba o dávaní, ale má aj svoj investičný rozmer.

Filantropické aktivity majú skutočný dopad vtedy, keď sa opierajú nielen o intuíciu, ale aj o expertízu a výborné poznanie prostredia. Radi vám pomôžeme položiť si tie správne otázky a nájsť adekvátne riešenia, ktoré prinesú zmysluplnú zmenu.

Naše etické zásady voči vám


Každý filantropický príbeh je jedinečný a vyžaduje si obojstrannú dôveru a individuálny prístup.

Vždy vám odporúčame riešenia či konkrétne organizácie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašej predstave o pomoci. V prípade, že máme, vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti, s niektorou z organizácií bližší pracovný či osobný vzťah, vopred vás na to upozorníme.

Pri odporúčaniach zvažujeme vždy najmä:

 • doterajšie výsledky a dopad organizácie
 • predpoklady na rast a škálovanie
 • skúsenosti tímu
 • transparentnosť

Pozrite si Etický kódex Nadácie Pontis.

Naše etické zásady voči verejnosti

Sme presvedčení, že filantropi majú v našej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu.

Veríme, že pozitívne zmeny nie sú skutočne pozitívne, ak za nimi stoja ľudia, ktorí sa v ostatných aspektoch svojho života správajú nečestne alebo majú negatívny dopad na našu krajinu.

Uvedomujeme si, že nikto nie je dokonalý a v minulosti sa mohol každý dopustiť chýb. Odmietame však spolupracovať s tými, ktorí v nich pokračujú, alebo filantropiu vnímajú ako PR.

Aktuality

Načítať ďalšie
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.