FILANTROPIA

Strategickú filantropiu chápeme ako nástroj na zmenu k lepšiemu. Pracujeme s ňou tak, aby boli financie míňané efektívne a odstraňovali príčiny, nielen následky, teda aby podporovali systémové zmeny. Status quo meníme v súlade so strategickými oblasťami rozvoja Slovenska ako je Plán obnovy či ciele SDGs.

philanthropy philanthropy

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

12 fondov a programov zameraných na pomoc ľuďom v ťažkej situácií
100000 detí, podporených cez grantové výzvy
5000 vybavených hovorov cez Online tlmočníka
2 knihy vydané pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram