Správna rada Nadácie Pontis

Martina Králová

Konzultantka, SvägX Upcycling Studio


Martina je predsedníčkou správnej rady. Má bohaté skúsenosti v marketingu a podnikaní. Zameriava sa na realizáciu podnikateľskej vízie a na nastavovanie cieľov. Pôsobila v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom. Momentálne je konzultantkou v SvägX upcycling studio. Spoluzaložila kaviarničky Sväg to go.

Martin Staňo

Moderátor, Rádio_FM


Martin Staňo je dlhoročný moderátor Rádia_FM, okruhu verejnoprávneho rozhlasu RTVS. Spolumoderuje a dramaturgicky sa podieľa na príprave Rána na eFeMku. Každoročne uvádza ocenenie Biela vrana, sprevádzal ocenením Úradnícky čin roka, Via Bona Slovakia, Národná cena za dizajn a ďalšími.

Ondrej Smolár

zakladateľ, SOITRON Group


Ondrej je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom SOITRON Group. Radami a aj finančne podporuje nielen IT startupy ale aj viaceré neziskové organizácie.

Lenka Surotchak

Riaditeľka pre globálne CSR/ESG, ESET


Lenka od roku 2002 strategicky a exekutívne viedla Nadáciu Pontis. Stála pri počiatkoch jej prerodu na slovenskú organizáciu, a pri všetkých kľúčových programových aktivitách, viedla projekty firemnej filantropie, dobrovoľníctva. V správnej rade má na starosti budovanie vzťahov s partnermi.

Šimon Šicko

Výkonný riaditeľ Pixel Federation


Je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Pixel Federation. Je tiež investorom v niekoľkých českých a slovenských startupoch. Pôsobí ako poradca pre Slovensko-americkú nadáciu.

Dozorná rada Nadácie Pontis

Radoslav Derka

Konzultant


Radoslav nás nadchol ešte v časoch pôsobenia v Accenture svojím umom, vecnosťou, pracovitosťou a skromnosťou. Je dôkazom, že pro bono u nás môže fungovať. Stojí za naším integrovaným systémom manažmentu a financií. Radil nám i pri vzniku novej webstránky.

Marcel Imrišek

Partner ProRate


Marcel sa k nám pridal ešte ako člen rady pre Venture Philanthropy, kde nám pomohol spraviť dopadovú analýzu pre OZ Návrat a už vtedy sme ocenili jeho priamosť, precíznosť, obrovskú pracovitosť a zmysel pre detail.

Martin Slosiarik

Riaditeľ, FOCUS


Martin je riaditeľom a spolumajiteľom výskumnej spoločnosti FOCUS. Povolaním je sociológ a svoj pracovný život zasvätil spoznávaniu slovenskej spoločnosti a jej premien.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111