Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 0908 069 872

pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis, kancelária Žilina
Framborská 58
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

 

 

Oznámenie o strate pečiatky Nadácie Pontis číslo 3: Pečiatka bola stratená 21. 3. 2022 a týmto dňom stráca platnosť. Prípadné zneužitie po tomto dátume, prosíme, oznámte na čísle 0908 069 872. Rozpoznáte ju podľa toho, že priamo na odtlačku je uvedené číslo 3.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111 martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

výkonný riaditeľ

02 5710 8111 michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal zodpovedá za strategické riadenie tímov zodpovedného podnikania, fondov, komunity a PR. Zastrešuje tiež fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými partnermi.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116 slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Paulína Beňová

tímlíderka/senior finančná manažérka

02 5710 8111 paulina.benova@nadaciapontis.sk

Paulína zodpovedá za finančný reporting projektov celej nadácie. Je tímlíderkou kontrolingového tímu.

Radana Deščíková

tímlíderka

radana.descikova@nadaciapontis.sk

Radana vedie tím nadačných fondov sídliacich v Bratislave. Zodpovedá za celkový manažment aktivít, koordináciu tímu a fundraising. Vytvára príležitosti pre poskytovanie filantropického poradenstva.

Janka Encingerová

hlavná účtovníčka

02 5710 8116 janka.encingerova@nadaciapontis.sk

Janka zodpovedá za komplexné vedenie účtovníctva nadácie.

Lucia Gregorová

tímlíderka

lucia.gregorova@nadaciapontis.sk

Lucia vedie tím programu Budúcnosť INAK. Zabezpečuje koordináciu celého tímu, fundraising a komunikáciu s partnermi. Zodpovedá tiež za obsah, šírenie a meranie dopadu programu.

Ivana Kompasová

tímlíderka/senior manažérka pre stratégie vo filantropii

ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.

Norbert Maur

tímlíder

norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím Impact Labu. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít, koordináciu zapojených stakeholderov a fundraising.

Marek Richter

tímlíder

marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím, ktorý sídli v Žiline. Zodpovedá za procesné nastavenie všetkých nadačných fondov, spravuje Nadačný fond Arriva a má na starosti online grantový systém Darca.sk.

Veronika Šoltinská

tímlíderka

0908 845 483 veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

Veronika vedie PR tím, má na starosti externú aj internú komunikačnú stratégiu nadácie, ako aj jednotlivých programov.

Ivana Vagaská

tímlíderka

ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana vedie v nadácii tím zodpovedného podnikania (ESG). Je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum, okrem toho zodpovedá aj za aktivity Charty diverzity Slovensko, organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, ako aj aktivity firemného dobrovoľníctva.

Namina Akoussahová

programová a finančná manažérka

namina.akoussahova@nadaciapontis.sk

Namina zastrešuje projektovú a finančnú koordináciu projektu Impact AS spolufinancovaného z EÚ a finančný reporting pre Impact Lab.

Eva Braxatorisová

spolupracujúca advokátka

eva.braxatorisova@nadaciapontis.sk

Eva nám ako advokátka rieši zmluvnú agendu a pomáha s rôznymi otázkami neziskového práva.

Beata Fekiačová

senior programová manažérka

beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Beata zodpovedá za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, podieľa sa na organizácii podujatia Impact Summit a ďalších podujatí pre členov Business Leaders Forum. Venuje sa tiež poradenstvu v oblasti strategickej filantropie.

Vanda Géczy

programová manažérka

vanda.geczy@nadaciapontis.sk

Vanda sa podieľa na organizácii ocenenia Via Bona Slovakia, zodpovedá tiež za organizáciu Ceny SDGs a spolupracuje na aktivitách na podporu firemného dobrovoľníctva.

Dominika Gerhátová

programová manažérka

dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk

Dominika pôsobí v programe Budúcnosť INAK ako hlavná koordinátorka centra v Trnave. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava administruje združenie Business Leaders Forum, podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jeho členov a spolupracuje na aktivitách na podporu firemného dobrovoľníctva.

Paulína Hrončeková

programová manažérka

paulina.hroncekova@nadaciapontis.sk

Paulína sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, medzinárodného dňa dobrých skutkov GivingTuesday, ako aj na ďalších aktivitách podpory firemného dobrovoľníctva.

Dominika Hroššová

programová manažérka

dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

Dominika má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Impact Labu.

Barbora Hullová

programová manažérka

barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Barbora spravuje nadačné fondy spoločností Accenture, Adient a Uniqua. Na starosti má aj Nadačný fond dm drogerie markt, Nadačný fond Johnson Controls, Nadačný fond Mercedes Benz Financial a Nadačný fond PwC.

Tomáš Janeček

programový manažér

tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Tomáš je v Impact Labe zodpovedný za vedenie Bootcampu a Akcelerátora, manažovanie Inkubátora a Impact Summitu. Okrem toho buduje alumni komunitu organizácií.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

Zuzana Kracinová

senior office manažérka/finančná manažérka

02 5710 8111 zuzana.kracinova@nadaciapontis.sk

Zuzana má na starosti finančný reporting projektov v tíme zodpovedného podnikania. Zároveň zastrešuje fakturáciu nadácie.

Tibor Krátky

grafik

tibor.kratky@nadaciapontis.sk

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Kristína Kriššák

programová manažérka

kristina.krissak@nadaciapontis.sk

Kika zastrešuje grantové výzvy a priamu podporu v Nadačnom fonde Telekom a spravuje Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Matúš Labanc

programový manažér

matus.labanc@nadaciapontis.sk

Matúš je v programe Impact Lab zodpovedný za vedenie Inkubátora, manažovanie Bootcampu a Akcelerátora a Impact Summitu. Podieľal sa na príprave Mapy sociálnych inovátorov a follow up aktivít.

Dušana Lahová

senior programová manažérka

dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana zodpovedá za agendu firemného dobrovoľníctva, do ktorej spadá najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše Mesto, pracovná skupina Firmy komunite ako aj iniciatíva GivingTuesday.

Petra Luptáková

programová manažérka

petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Petra je programová manažérka Fondu pre transparentné Slovensko, administruje Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) a rozvíja svoje zručnosti v oblasti poskytovania filantropického poradenstva.

Iveta Mičuchová

finančná manažérka/účtovníčka

iveta.micuchova@nadaciapontis.sk

Iveta má na starosti účtovanie pokynov na úhradu, miezd, bankových výpisov a neziskovky Pontis n. o.

Ivana Mikudíková

účtovníčka

02 5710 8116 ivana.mikudikova@nadaciapontis.sk

Ivana spracúva, kontroluje, účtuje účtovné doklady a podieľa sa na účtovnej závierke.

Katarína Obuchová

PR manažérka

0940 612 751 katarina.obuchova@nadaciapontis.sk

Katarína v rámci PR tímu zastrešuje tému sociálnych inovácií. Má na starosti komunikačné aktivity pre program Impact Lab a Impact Summit.

Matej Palacka

programový manažér

matej.palacka@nadaciapontis.sk

Matej je programovým manažérom Nadačného fondu Generali a administratívnou podporou tímu.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

fero.pauliny@nadaciapontis.sk

Fero sa venuje rozvoju a popularizácii strategickej filantropie na Slovensku. Pomáha individuálnym donorom a donorkám vyberať tie najlepšie organizácie a aktívne ich sprevádza na ich filantropickej ceste, aby bola ich pomoc efektívna a mala čo najväčší spoločenský dopad.

Eva Petranović

programová manažérka

eva.petranovic@nadaciapontis.sk

Eva má v rámci Nadačného fondu Telekom na starosti projektové riadenie programu ENTER. Spravuje grantový proces Impact Labu v Inkubátore aj Akcelerátore.

Pavol Pikla

programový manažér

pavol.pikla@nadaciapontis.sk

Pavol je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Unilever a Nadačný fond Jaguar Land Rover. Na starosti má tiež Fond SK-NIC.

Jana Rožníková

programová manažérka

jana.roznikova@nadaciapontis.sk

Janka má v žilinskom tíme na starosti grantovú výzvu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorú vyhlasuje Tesco a je zodpovedná aj za program Srdce pre deti.

Simoneta Sepešiová

finančná asistentka

simoneta.sepesiova@nadaciapontis.sk

Simona vypomáha s viacerými projektmi ako asistentka finančnej manažérky.

Maroš Silný

programový manažér

maros.silny@nadaciapontis.sk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111 daniela.snyder@nadaciapontis.sk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Katarína Šodorová

PR manažérka

0917 452 409 katarina.sodorova@nadaciapontis.sk

Katarína má na starosti PR aktivity pre ESG tím, napríklad pre združenie Business Leaders Forum, Firmy komunite, Chartu diverzity, ako aj podujatia Via Bona Slovakia a CSR Summit. Je tiež zodpovedná za online komunikáciu nadácie.

Alena Štefániková

senior programová manažérka

alena.stefanikova@nadaciapontis.sk

Alena zodpovedá za koordináciu slovensko-ukrajinských partnerstiev v oblasti obnovy infraštruktúry, humanitárnej pomoci a rozvoja občianskej spoločnosti. Zároveň má na starosti koordináciu sledovania dopadu finančnej pomoci rodinám z Ukrajiny v spolupráci s Unicef.

Mária Tavačová

finančná manažérka/účtovníčka

maria.tavacova@nadaciapontis.sk

Mária účtuje bankové výpisy, pohľadávky, spolupracuje na projektoch v tíme komunita vo finančnej oblasti a podieľa sa na príprave účtovnej závierky.

Martin Tóčik

programový manažér

martin.tocik@nadaciapontis.sk

Martin pôsobí v programe Budúcnosť INAK a vedie jeho zvolenské centrum. Má na starosti jeho chod, prácu s deťmi, komunikáciu s regionálnymi partnermi a tiež sprevádzanie detí na výletoch alebo návštevách. Zabezpečuje materiálne vybavenie centra a komunikuje s vedením školy.

Monika Toporcerová

PR manažérka

0948 296 116 monika.toporcerova@nadaciapontis.sk

Monika zodpovedá za komunikáciu témy strategickej filantropie, podcast Impact Talks, podujatia Naše Mesto a GivingTuesday. Zastrešuje aj komunikáciu pre fondy.

Tatiana Turisová

PR asistentka

tatiana.turisova@nadaciapontis.sk

Tatiana pomáha tímu s rôznorodou agendou. Na starosti má okrem iného rešerše do podcastu Impact Talks.

Alica Vidová

programová manažérka

alica.vidova@nadaciapontis.sk

Alica zodpovedá v programe Budúcnosť INAK za partnerstvá s expertmi z praxe. Kontaktuje inšpiratívnych ľudí, ktorí prichádzajú do centier so svojím životným a pracovným príbehom, ako aj firmy, kde sa návštevy uskutočňujú. Venuje sa tiež šíreniu programu a internému vzdelávaniu pracovníkov s mládežou.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111