NAŠA VÍZIA A NAŠE AKTIVITY

Nadácia Pontis pôsobí na Slovensku už 25 rokov a patrí medzi najväčšie nefiremné nadácie. Za ten čas sme zrealizovali desiatky projektov, ktoré pomáhali meniť Slovensko na lepšiu krajinu pre všetkých a ktoré prepájali dôležitých hráčov v kľúčových témach.

Našou víziou je Slovensko, ktoré pozná silu zmysluplnej spolupráce.

Kde štát, firemný a občiansky sektor spoločne vytvárajú zo Slovenska krajinu, v ktorej ľudia túžia žiť, vzdelávať sa a pracovať.

Veríme, že spolupráca nie je len cestou. Sme presvedčení, že spolupráca je mostom medzi tým, čím Slovensko je, a tým, čím môže byť. Pretože zmenu môže začať jednotlivec, ale dokončíme ju len spolu.

Martina Kolesárová a Michal KiššaVýkonní riaditelia Nadácie Pontis

Silné spojenia pre pozitívne zmeny

Poslaním Nadácie Pontis je vytvárať silné, zmysluplné spojenia a prinášať pozitívne zmeny v našich kľúčových témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní.

Našou stratégiou je pracovať tak, aby sme boli všetkým zapojeným stranám rovnocenným partnerom. V našich témach si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme, aby druhých spolupráca s nami priťahovala.

 

Leitmotívom našej práce je Chmarošský viadukt pri Telgárte.

A má to aj veľmi konkrétny dôvod. Viadukt je súčasťou krásneho a špecifického horehronského regiónu. Vznikol, aby spájal – územia aj ľudí. Na jeho výstavbe sa podieľal celý región a ako súčasť telgártskej slučky bol unikátnou inováciou. Doteraz je to symbolické miesto, ktoré poukazuje na silu a výdrž regiónu.

Veríme, že takí sme aj my. Chceme prepájať, prinášať trendy a inšpirovať navonok. Tak ako má Chmarošský viadukt piliere, aj my stojíme na troch pilieroch – sú nimi zodpovedné podnikanie, sociálne inovácie a filantropia, a tieto piliere „stoja“ v rôznych prostrediach naprieč spoločnosťou – pracujeme s jednotlivcami, firmami, verejnou správou a občianskymi organizáciami.

Naše strategické témy

Sú všade okolo nás, prináša ich najmä občiansky sektor, ale aj startupy či firmy.

Overené riešenia celospoločenských problémov už existujú, stačí pre ich zavedenie vytvoriť priestor. Chceme byť hlasom, ktorý o tom bude hovoriť. Prepájame organizácie, ktoré majú know-how, s firmami a verejnými inštitúciami, ktoré môžu zavedenie efektívne podporiť.

Ponúkame expertízu a konkrétne návody, ako na to. Vyvíjame aj vlastnú sociálnu inováciu, ktorá  prináša zmeny vo vnímaní potenciálu žiakov na ZŠ – program Budúcnosť INAK. Podporujeme tiež začínajúce aj rozbehnuté organizácie s pozitívnym spoločenským prínosom cez program Impact Lab.

Vďaka mapovaniu sociálnych inovátorov a inovátoriek máme prehľad o inovatívnych projektoch po celom Slovensku.

Filantropiu chápeme ako nástroj na zmenu k lepšiemu. Pracujeme s ňou tak, aby  firmy a veľkí individuálni darcovia venovali financie efektívne a pomohli odstraňovať príčiny problémov, nielen ich následky.

Veríme, že každý dar má o to väčší zmysel, ak darca myslí na dlhodobý dopad. Máme ambíciu posúvať štandardy filantropie a aktívne prispievať k definícii toho, čo znamená byť dobrým donorom.

V téme filantropie prepájame občianske organizácie s firmami a individuálnymi darcami a pomáhame im efektívne napĺňať ich filantropickú stratégiu. Ak ju ešte len hľadajú, poskytujeme im konzultácie a know-how, aby mohli naplno rozbehnúť svoj filantropický príbeh.

Za viac ako 20 rokov sa nám podarilo významne prispieť k tomu, že CSR, alebo po novom ESG, je súčasťou podnikania úspešných firiem.

Dôraz kladieme na komplexný prístup –  na aktivity vo vzťahu ku všetkým partnerom, teda aby sa firmy správali dobre k svojim zamestnancom i dodávateľom, chránili životné prostredie, boli pomáhajúcim členom komunity.

Naším cieľom je, aby zodpovednosť bola súčasťou podnikania každej firmy na Slovensku.

Administrujeme združenie Business Leaders Forum a Chartu diverzity Slovensko, organizujeme ocenenie Via Bona Slovakia i dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto a sami pomáhame cez školenia a konzultácie firmám nastaviť si CSR stratégiu, zrealizovať stakeholder dialóg alebo pripraviť CSR report.

Naše aktivity

Venujeme sa aktivitám, ktoré prinášajú zmysluplné prepojenia v našich kľúčových témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní:

 • Pomáhame organizáciám rásť v akceleračnom a inkubačnom programe Impact Lab, v ktorom ich prepájame s ďalšími expertmi a expertkami a využívame nástroje startupovej komunity;
 • Prevádzkujeme mimoškolské centrum Budúcnosť INAK na rozvoj podnikavosti detí, v ktorom sa stretávajú so zaujímavými osobnosťami, navštevujú inšpiratívne miesta a starajú sa o nich šikovní mentori;
 • Organizujeme podujatia ako Via Bona Slovakia, Naše Mesto, Impact Summit, Impact Talks, ktoré slúžia na prinášanie príkladov dobrej praxe a na sieťovanie;
 • Sme ambasádrom celosvetovej kampane ku #GivingTuesday za Slovensko, v ktorej prepájame tých, ktorí chcú pomôcť s tými, čo potrebujú pomoc;
 • V rámci Impact Philanthropy poskytujeme filantropické konzultácie veľkým donorom o tom, ako venovať peniaze
  s dlhodobým dopadom;
 • Vytvárame priestor pre školenia a konzultácie či dlhodobé spolupráce, kde prepájame odborníkov s občianskymi organizáciami;
 • Spravujeme nadačné fondy, v rámci ktorých zmysluplne prerozdeľujeme financie od firiem organizáciám, školám, škôlkam, samosprávam či jednotlivcom;
 • Budujeme sieť zodpovedných firiem v združení Business Leaders Forum a v platforme Firmy komunite, ktoré sa vďaka partnerstvu s nami dobre orientujú v zmysluplnom CSR;
 • Sme národným administrátorom Charty diverzity, ku ktorej sa môže pridať akýkoľvek zamestnávateľ,
  a podporiť tak vytváranie inkluzívnych pracovísk.

VĎAKA VŠETKÝM TÝMTO AKTIVITÁM SA DOBRE ORIENTUJEME VO FIREMNOM,
V OBČIANSKOM A VO VEREJNOM SEKTORE.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111