Kontakt pre médiá

Veronika Šoltinská

tímlíderka

0908 845 483
veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

Veronika vedie PR tím, má na starosti externú aj internú komunikačnú stratégiu nadácie, ako aj jednotlivých programov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111