Ako sme financovaní

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu 2023

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 2 257 976,49 € 30,08%
Prijaté príspevky z grantov a darov 4 720 606,11 € 62,88%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 528 716,86 € 7,04%
Celkom 7 507 299,46 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu 2022

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 3 451 217,74 € 58,06%
Prijaté príspevky z grantov a darov 2 022 599,83 € 34,03%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 470 119,56 € 7,91%
Celkom 5 943 937,13 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu 2021

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 2 573 303,52 € 52,93%
Prijaté príspevky z grantov a darov 1 858 591,25 € 38,23%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 429 811,60 € 8,84%
Celkom 4 861 706,37 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2020

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 2 096 442,01 € 49,95%
Prijaté príspevky z grantov a darov 1 659 199,91 € 39,53%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 441 655,40 € 10,52%
Celkom 4 197 297,32 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2019

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 2 450 387,06 € 54,20%
Prijaté príspevky z grantov a darov 1 381 570,82 € 30,56%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 688 868,07 € 15,24%
Celkom 4 520 825,95 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu 2018

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 1 724 212,59 € 39,27%
Prijaté príspevky z grantov a darov 1 801 759,13 € 41,04%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 864 674,57 € 19,69%
Celkom 4 390 646,29 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu 2017

 • Prijaté príspevky z podielu dane
 • Prijaté príspevky z grantov a darov
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
Názov Hodnota %
Prijaté príspevky z podielu dane 2 040 670,95 € 42,21%
Prijaté príspevky z grantov a darov 2 029 583,80 € 41,98%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 764 311,26 € 15,81%
Celkom 4 834 566,01 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2016

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok
 • Výnosy z činnosti a ostatné výnosy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Granty od SlovakAid
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 548 493,77 € 38,36%
Dary od firiem finančné 905 237,71 € 22,42%
Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok 320 271,51 € 7,93%
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 723 424,45 € 17,92%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 307 035,22 € 7,61%
Granty od SlovakAid 232 634,87 € 5,76%
Celkom 4 037 097,53 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2015

 • Asignácia dane
 • Dary od firiem finančné
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné príjmy
 • Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných)
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 3 363 758,33 € 62,13%
Dary od firiem finančné 578 443,05 € 10,68%
Dary od jednotlivcov 502 353,94 € 9,28%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 910,60 € 5,17%
Iné príjmy 48 280,87 € 0,89%
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahraničných) 373 302,47 € 6,90%
Príjmy za poskytnuté služby 267 997,83 € 4,95%
Celkom 5 414 047,09 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2014

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Úroky a kurzové zisky
 • Príjmy od firiem
 • Príjmy od iných MVO a EÚ
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 891 231,98 € 60,25%
Dary od jednotlivcov 468 653,70 € 9,77%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 279 555,02 € 5,83%
Úroky a kurzové zisky 22 743,56 € 0,47%
Príjmy od firiem 831 606,80 € 17,33%
Príjmy od iných MVO a EÚ 304 795,64 € 6,35%
Celkom 4 798 586,70 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2013

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Dary a poplatky od firiem
 • Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ
 • Úroky a kurzové zisky
Názov Hodnota %
Asignácia dane 2 315 153,29 € 54,75%
Dary od jednotlivcov 723 344,84 € 17,10%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 267 406,01 € 6,32%
Dary a poplatky od firiem 516 216,94 € 12,21%
Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ 405 934,87 € 9,60%
Úroky a kurzové zisky 800,39 € 0,02%
Celkom 4 228 856,34 € 100,00%

Prehľad o výnosoch v členení podľa zdroja 2012

 • Asignácia dane
 • Dary od jednotlivcov
 • Granty od štátu – SlovakAid a MZV
 • Iné výnosy
 • Finančné dary od firiem
 • Nefinančné dary od firiem
 • Dary a granty od iných MVO a EÚ
 • Príjmy za poskytnuté služby
Názov Hodnota %
Asignácia dane 1 007 458,00 € 32,21%
Dary od jednotlivcov 563 731,00 € 18,02%
Granty od štátu – SlovakAid a MZV 448 539,00 € 14,34%
Iné výnosy 3 243,00 € 0,10%
Finančné dary od firiem 428 132,00 € 13,69%
Nefinančné dary od firiem 14 922,00 € 0,48%
Dary a granty od iných MVO a EÚ 433 166,00 € 13,85%
Príjmy za poskytnuté služby 228 833,00 € 7,32%
Celkom 3 128 024,00 € 100,00%

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111