Verejné zbierky Nadácie Pontis

 

Verejnou zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov na vopred určený verejnoprospešný účet (Z.z. č.162/2014).

Tisícky ľudí spoločne s Nadáciou Pontis pomáhajú prostredníctvom programov Dobrá krajina a Srdce pre deti, ktoré sú verejnou zbierkou registrovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Každá zbierka je reportovaná – jej dary aj pomoc, ktorá je vďaka darom realizovaná.

Tu je prehľad všetkých zbierok Nadácie Pontis, kliknutím na odkaz napravo v riadku si stiahnete finančný report kontrolovaný Ministerstvom vnútra SR. V prípade priebežnej správy ešte nebol záverečný report ministerstvu zaslaný a zverejníme ho okamžite ho po jeho odsúhlasení Ministerstvom.

Obdobie konania zbierky Názov zbierky Registrovaná pod č. Hrubý výnos zbierky Náklady na konanie zbierky Čistý výnos zbierky Správa o zbierke
1.10.2009 – 30.9.2010 Dobrá krajina 2009 SVS-233004-2009/16507 69 145,19 € 4 996,16 € 64 149,03 € TU
1.10.2010 – 30.9.2011 Dobrá krajina 2010 SVS-OVVS3-2010/022392 45 575,62 € 306,9 € 45 268,74 € TU
1.10.2011 – 30.9.2012 Dobrá krajina 2011 SVS-OVVS3-2011/021668 951 187,06 € 310,52 € 950 876,54 € TU
1.10.2012 – 30.9.2013 Dobrá krajina 2012 SVS-OVVS3-2012/021891 643 343,03 € 708,52 € 642 634,51 € TU
1.10.2013 – 31.7.2014 Dobrá krajina 2013 SVS-OVS3-2013/025464 343 203,23 € 782,94 € 342 420,29 € TU
1.8.2014 – 31.12.2014 Dobrá krajina 2014 000-2014-020885 108 338,93 €  400,18 € 107 938,75 € TU
4.12.2014 – 5.01.2015 Doma dobre 000-2014-030660 610 €  0,00 € 610 € TU
1.1.2015 – 31.10.2015 Srdce pre deti 2015 000-2014-029479 418 330,62 €  0,00 € 418 330,62 € TU
1.1.2015 – 1.12.2015 Dobrá krajina 2015 000-2014-033680 88 235,42 €  3494,31 € 84 714,11 € TU
16.3.2015 – 31.12.2015 Dobrá krajina – Pomoc Ukrajine 000-2015-009223 6 043,01 € 0,00 € 6 043,01 €  TU
1.8.2015 – 31.12.2015 Nepočujúce dieťa 000-2015-021490 2 720,00 € 0,00 € 2 720,00 € TU
1.12.2015 – 31.12.2015 Dobrá krajina 2015 – 2 000-2015-028939 10 935,39 €  578,92 € 10 356,47 € TU
1.1.2016 – 31.10.2016 Dobrá krajina 2016 000-2015-028938 75 884,76 € 10 261,12 € 65 623,64 € TU
1.1.2016 – 1.12.2016 Dobrá krajina 2016 – zahraničná pomoc 000-2015-034176 3 910,50 € 0,00 € 3 910,50 € TU
1.11.2015 – 15.10.2016 Srdce pre deti 2016 000-2015-028921 108 480,36 € 0,00 € 108 480,36 € TU
16.10.2016 – 30.9.2017 Srdce pre deti 2017 000-2016-031325  397 165,21 € 160,91 € 397004,30 €  TU
1.11.2016 – 31.12.2016 Dobrá krajina 2016 – 2  000-2016-032116 33 854,29 € 0 € 0€  TU
2.12.2016 – 31.12.2016 Dobrá krajina 2016 – zahraničná pomoc – 2 000-2016-032117 0 €     TU
1.1.2017 – 30.11.2017 Dobrá krajina 2017 000-2016-038945 115 395,17 €  0 €  115 395,17 €  TU
26.6.2017 – 30.11.2017 Dobrá krajina 2017 – predaj predmetov 000-2017-022701 10496,81 €  1238,21 € 9258,60 €  TU
1.10.2017 – 31.8.2018 Srdce pre deti 2018 000-2017-032908 106 438,42 € 0 € 106 438,42 € TU
1.12.2017 – 30.10.2018 Dobrá krajina 2018 000-2017-037686 139 446,46 € 10 € 139 436,46 € TU
7.11.2018 – 30.9.2019 Dobrá krajina 2018/2019 000-2018-030894 191 023,92 € 0 € 191 023,92 € TU
1.10.2019 – 31.12.2019 Dobrá krajina 2019 000-2019-029527 52 748,46 € 0 € 52 748,46 € TU
1.9.2018 – 31.7.2019 Srdce pre deti 2019 000-2018-21745 41 215,36 € 0 € 41 215,36 € TU
1.8.2019 – 30.6.2020 Srdce pre deti 2020 000-2019-022725 46 144,11 € 0 € 46 144,11 € TU
1.1.2020 – 30.11.2020 Dobrá krajina 2020 000-2019-038845 45 393,42 € 1972, 04 € 43 421, 38 € TU
1.7.2020 – 31.5.2021 Srdce pre deti 2021 000-2020-016752 72 211,08 € 0 € 72 211,08 TU
1.6.2021 – 30.4.2022 Srdce pre deti 2022 000-2021-017865 64 861,32 € 0 € 64 861,32 € TU
1.5.2022 – 31.3.2023 Srdce pre deti 2023 000-2022-020562 49 999,76 €     TU
1.4.2023 – 29.2.2024 Srdce pre deti 2024 000-2023-022963 16 113,50 €     TU
1.3.2024 – 30.6.2024 Srdce pre deti 2025 000-2024-020443        

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111