02. 04. 2024 Filantropia

Nadačný fond Bakeart pomáha opäť podporil vzdelávanie v regiónoch

Pozrite si zoznam podporených aktivít fondu.

V roku 2024 budú v rámci  Zamestnaneckého grantového programu Vzdelávanie/škola 2024 firmy Bakeart realizované projekty škôl a organizácií so zameraním na vzdelávanie. Ide pritom o širokú škálu aktivít od inovácií v edukačných procesoch, cez zlepšovanie mäkkých zručností, až po podporu tradícií a kultúry. Program je financovaný z prostriedkov Nadačného fondu Bakeart pomáha pod správou Nadácie Pontis. 

Výzva bola určená najmä pre školy a organizácie Trnavského samosprávneho kraja a jednotlivé projekty mohli navrhnúť sami zamestnanci. Celkový objem finančných prostriedkov bol 30 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory pre jeden projekt predstavovala 3 tisíc eur. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111