27. 03. 2024 Filantropia

Prinášame vzdelávanie pre všetkých aj pomocníka pre hrdinov a hrdinky z hôr

Nadačný fond Generali aj v roku 2023 podporil projekty, ktoré majú zmysel. Najväčším zdrojom fondových príjmov boli opäť 2 % z dane.

Už od roku 2018 spravuje Nadácia Pontis Nadačný fond Generali, ktorý primárne slúži na podporu vylúčených komunít v rámci globálnej iniciatívy The Human Safety Net. Záber pomoci je však oveľa širší. Z finančnej dotácie sme mohli okrem vzdelávania detí zo znevýhodneného prostredia prispieť k rozšíreniu aplikácie, ktorá pomáha horským záchranárom a záchranárkam pri ich náročnej práci. 

Fond za minulý rok prijal dary v celkovej výške 130 948,88 eur. Spolu s dostupnými prostriedkami z minulých rokov smerovalo na priamu podporu projektov spolu 185 815,56 eur. Firma Generali darovala fondu 4 818 eur, najväčší podiel na príjmoch fondu za rok 2023 však mala asignácia dane materskej firmy, ktorá tvorila až 96 percent príjmov. 

Za číslami sú príbehy

Hlavnou podporovanou organizáciou je aj naďalej Únia materských centier a jej program Učenie pre život. Vďaka nemu si deti od 0 do 6 rokov rozvíjajú  jemnú aj pohybovú motoriku, matematické myslenie či všeobecné praktické zručnosti, a to uznávanou Montessori formou. Nevzdelávajú sa len tí najmenší, no aj ich rodičia. V centrách zisťujú, ako u detí rozvíjať ich prirodzenú zvedavosť a chuť učiť sa.  

„Vzdelávanie je nevyhnutné, aby deti z oslabených rodín mali rovnaký štart do predškolských a školských zariadení ako rodiny, ktoré môžu financovať krúžky, umelecké školy a podobné aktivity,hovorí o zmysle činnosti Únie materských centier jej riaditeľka Daniela Konečná. 

Súčasťou projektu sú aj denné letné tábory. Minulý rok sa ich zúčastnilo 125 detí s 83 dospelými. Program je unikátny najmä v tom, že poskytuje priestor pre prirodzenú inklúziu. Na spoločných stretnutiach sa zúčastňujú deti a rodičia všetkých sociálnych skupín, čo vedie ku kultúrnej výmene a zrýchľuje nadobúdanie zručností u detí aj ich rodičov. 

„Nie sme žiadnym spôsobom financovaní štátom. Nadačný fond Generali je konečne jediný a stabilný spôsob financovania práce v našich materských centrách. Bez zapojenia sa do projektu, ktorý financuje Poisťovňa Generali, by nebolo možné tento okruh ľudí vzdelávať,“ dodáva D. Konečná.  

„Vďaka zdrojom firmy Generali môžeme rozšíriť program do nových lokalít, bude ho môcť navštevovať viac rodín. Okrem toho budeme v spolupráci s Univerzitou Komenského realizovať nový zaujímavý výskum, ktorý nám poskytne dáta o znevýhodnených skupinách ľudí,“  hodnotí program vedúca oddelenia komunikácie Generali Monika Majerčíková. 

Pomoc v horách na dosah

Iné, no rovnako dôležité zameranie má aj projekt Horskej záchrannej služby. Vďaka podpore Nadačného fondu Generali mohli záchranári a záchranárky rozšíriť svoju aplikáciu HSZ 2.0 o nové funkcie. Doteraz umožňovala privolať pomoc jediným tlačidlom a zazdieľať svoju polohu s centrálou. Po novom obsahuje aplikácia tiež výstrahy na svahoch aj v zahraničí, či nový model lavínovej prevencie.  

„Aplikácia Horská záchranná služba pomáha využiť mobilný telefón v krízových situáciách pre efektívne a rýchle privolanie záchranárov vrátane odovzdania presnej polohy a ďalších informácií slúžiacich pre rýchlu záchranu. Významná je však aj v oblasti prevencie a plánovania aktivít v horskom teréne,“ uviedol Filip Maleňák zo spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvíja. Systém napríklad umožňuje odoberať upozornenia na používateľmi určené oblasti. 

Nadácia Pontis je už šiesty rok správcom fondu, ktorý životy nielen zlepšuje, ale aj zachraňuje. V zmysluplnej spolupráci preto plánujeme pokračovať aj naďalej. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111