15. 03. 2022 Nadácia Pontis

Donio vyhlasuje výzvu Kto pomôže Ukrajine. Organizácie môžu požiadať o podporu pri poskytovaní humanitárnej pomoci

Donio n. f. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis grantovú výzvu pre organizácie pomáhajúce ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine.

Na Slovensku sa za posledné dni zdvihla veľká vlna solidarity, čo sa ukázalo aj na finančnej podpore výzvy #KtoPomozeUkrajine. „Za dva týždne sa vyzbieralo viac ako 1,4 milióna eur, za čo všetkým darcom srdečne ďakujeme,“ hovorí Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f. a spoluzakladateľka iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Neinvestičný fond Donio teraz prostredníctvom Nadácie Pontis veľkú časť peňazí rozdelí medzi mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú priamo na Ukrajine, ale aj prichádzajúcim ľuďom na úteku.

Zvyšná časť vyzbieraných darov bude tiež použitá na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, v súlade s vyhlásenou výzvou. „Časť financií použije na pomoc aj priamo iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zabezpečuje ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov a ďalšie formy pomoci pre prichádzajúcich Ukrajincov a tých, ktorí zostali na území Ukrajiny,“ hovorí Zuzana Suchová.

Kto môže žiadať o podporu

Organizácie registrované v SR v jednej z nasledovných kategórií:

 1. občianske združenia podľa Zákona č. 83/1990 z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa Zákona č:. 34/2002 z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č:. 213/1997 Z. z.
 4. organizácia registrovaná podľa Zákona c. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom;
 5. združenie právnických osôb podľa zákona c. 40/1964 Zb.;
 6. Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži;
 7. Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, mestá a obce, cirkvi a náboženské spoločnosti, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Oblasti podpory

Donio n. f. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov zameraných na:

pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich ohrozením vojnou, a to výlučne v súvislosti so zabezpečením ochrany ich ľudských práv, poskytnutím nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritériá.

Charakteristika výzvy

Objem finančných prostriedkov: 1 000 000 € v 1. kole, kampaň ešte stále trvá, v prípade dostatku finančných zdrojov budú vyhlásené aj ďalšie kolá.

Výška podpory:

 • minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 25 000,- EUR
 • maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 100 000,- EUR

Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Dôležité dátumy

 • 22.3. 2022 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory v 1. kole (žiadosti prijaté po tomto termíne budú zaradené do príp. ďalších kôl)
 • 23.3. 2022 – 30.3. 2022: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
 • Od 1.4. 2022: Oznámenie výsledkov výzvy a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory s Donio n. f.

Pre všetky inštrukcie, podmienky poskytnutia a informácie o tom, ako podať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory kliknite sem a otvorte si pdf s detailnými informáciami.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovými manažérmi Nadácie Pontis.

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:

Nadácia Pontis

 • Marek Richter, tel.: 0918 595 999
 • Pavol Pikla, tel.: 0905 449 522
 • e-mail: kpu@nadaciapontis.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.