01. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

ZSE podporila športoviská pre seniorov

Seniori na západnom Slovensku budú môcť tráviť svoj voľný čas v nových fitparkoch.

V rámci grantovej výzvy Pozitívna energia pre šport podporil Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis 12 z 26 prihlásených projektov. Finančné prostriedky v celkovej sume 70 000 eur pôjdu na vytvorenie priestranstiev pre fyzický rozvoj seniorov a inštaláciu športových exteriérových prvkov. 

Fitparky privítajú seniorov už v roku 2013
 
Otvorenosť a prístupnosť športoviska, blízkosť a dostupnosť v lokalite, kde seniori žijú a výber moderných športových zariadení boli kritériá, ktoré rozhodovali o výbere a vhodnosti projektu. Jeden z nich bude aj súčasťou bratislavskej Medickej záhrady, v ktorej plánujú umiestniť rôzne športové náradia. Záhrada sa otvorí aktívnemu oddychu starších ľudí, ale aj ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.
 
V obci Palárikovo sa fitpark pre seniorov sprístupní v priestoroch bývalej materskej škôlky, ktorý je nevyužitý. Navyše susedí s historickým anglickým parkom. Nebudú v ňom chýbať cvičné stroje na precvičovanie ramien, pásu, naťahovacie zariadenie či šliapadlo, ale ani pravidelné tréningy s inštruktorom. Ďalšie fitparky vzniknú aj v Trnave, Senici, Šali, Leviciach, Topoľčanoch a tiež v obci Brezolupy. Príspevky budú žiadatelia čerpať už v lete a prvé športoviská pod holým nebom privítajú športuchtivých seniorov v septembri 2013.
 
Cvičiť sa bude na západnom Slovensku
 
Žiadatelia, ktorí sa o podporu uchádzali, pôsobia v mestách a obciach západného Slovenska. Iniciatívu najviac ocenili organizácie a združenia z Bratislavského kraja. „Bratislavský kraj je už niekoľko rokov vylúčený z možnosti uchádzať sa a získať prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, preto príležitosť vybudovania športových zón pre seniorov vítame a podporujeme ako skvelú iniciatívu,“ uviedla MUDr. Božena Bušová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb.
 
Zdroj: ZSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111