01. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné firmy sa môžu aj tento rok uchádzať o ocenenie Via Bona Slovakia

Otvorili sme nominácie na 24. ročník ocenenia Via Bona Slovakia, ktorým každoročne oceňujeme inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Malé, stredné i veľké firmy môžu nominovať svoj projekt do 11. marca.

Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku udelí ocenenie v 7 kategóriách:

V oblasti zodpovedného podnikania sa dlhodobo zameriavame na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za 23 rokov sa o ocenenie uchádzali stovky firiem, ktoré predložili 1 300 nominácií. Nadácia odovzdala celkom 169 cien.

Našou ambíciou je dosiahuť väčšie zapojenie firiem z regiónov. „Už uplynulé ročníky ocenenia nám ukázali, že v regiónoch Slovenska pôsobia mnohé úspešné firmy, ktoré majú zodpovednosť vo svojej DNA, prinášajú inovácie, vytvárajú rešpektujúce prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne a zaujímajú sa o lokálne komunity,“ povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. Aspekt regionálnosti sme sa tento rok rozhodli vniesť aj do slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa uskutoční po prvý raz v Košiciach.

Firmy môžu seba alebo svoj projekt nominovať na ocenenie do 11. marca. Prijaté nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Mená víťazov oznámime na slávnostnom odovzdávaní ocenení 25. júna 2024.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111