09. 03. 2017 Nadácia Pontis

Zmena vo vzdelávaní sa už deje. Zdola

Nadácia Pontis vyhlásila prvý ročník ocenenia Generácia 3.0 - pre tých, ktorí aplikujú moderné vzdelávacie prístupy.

Zmena vo vzdelávaní na Slovensku sa už uskutočňuje. Dokazujú to progresívni učitelia či mimovládne organizácie, vďaka ktorým chodia deti do školy s radosťou. Nečakali na reformy, ale vo svojom okolí začali zavádzať moderné vzdelávacie prístupy. Nadácia Pontis ich každý rok vyhľadá, spoločensky ocení, finančne podporí, zmeria ich dopad a pomôže šíriť ďalej. Preto v tomto roku vyhlásila prvý ročník ocenenia Generácia 3.0. „V prvom rade chceme dať ľuďom, ktorí sa zasadzujú o zlepšenie vzdelávania na Slovensku, spoločenské uznanie, ktoré si zaslúžia. Zároveň chceme spojiť kľúčových hráčov, aby sme spoločne dosiahli zmenu,“ vysvetľuje ciele Generácie 3.0 Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
Víziou programu je, aby každé dieťa a mladý človek v našej krajine mali možnosť naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje pre život v 21. storočí. Spolu s vami dokážeme zabezpečiť, aby mali v živote šancu na úspech. Pridajte sa ku Generácii 3.0, staňte sa súčasťou zmeny. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111