27. 03. 2012 Nadácia Pontis

Zámer postaviť most stroskotal

Združenie Slatinka získalo na aktivity na Laniciach dotáciu.

ZVOLEN. Fľaše, pneumatiky, rozbité okná, staré šatstvo, ale aj delostrelecký granát z druhej svetovej vojny. To všetko našli mladí dobrovoľníci, ktorí v stredu čistili mestský park Lanice. Nazbieraným odpadom zaplnili veľkokapacitný kontajner. Pochopiteľne, s výnimkou munície, o jej náleze informovali políciu a zaistil ju pyrotechnik. Granát doteraz zrejme ležal vo vode a znížená hladina v dôsledku sucha ho obnažila. Pomohli študenti Jarné čistenie zorganizovalo Združenie Slatinka. Akciou si pripomenuli Svetový deň vody. „Do čistenia sa zapojilo aj takmer štyridsať študentov z Gymnázia Ľ. Štúra, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti parku, aj z technickej univerzity, najmä z fakulty ekológie a environmentalistiky,“ povedala Jana Pavlíková zo združenia.

„Od odpadu sme vyčistili jazierko pri gymnáziu, ktoré je posledným zvyškom pôvodného koryta Hrona a z prírodného hľadiska najcennejšou časťou parku, a okolie elektrárenského kanála.“ Prírodný priestor Mestský park nie je umelo vytvorený priestor. Ide o zvyšky meandrov Hrona, ktorý tadiaľ kedysi tiekol. V lokalite po nich zostali zvyšky mŕtvych ramien, jazierok a pozoruhodná flóra a fauna typická pre mokrade. Združenie Slatinka sa o Lanice stará už pätnásť rokov. Najskôr sa staralo iba o okolie jazierka pri gymnáziu, asi pred štyrmi rokmi začalo robiť aktivity aj na Horných Laniciach, teda na veľkej trávnatej ploche od Štúrovej ulice smerom k hati. Práve táto časť má byť v budúcnosti miestom rôznych športovísk či priestorom na trávenie voľného času. Zvyšné časti sú v územnom pláne definované ako územie s prioritnou ochranou prírody. Získali dotáciu Mladí aktivisti čoraz častejšie prichádzajú s originálnymi nápadmi, ako priestor Laníc využiť, tie však troskotajú na nedostatku peňazí v mestskej kase. V zásuvke stola tak zatiaľ zostal aj projekt mosta pre peších a cyklistov, ktorým chceli prepojiť park so sídliskom Západ. Jeho výstavba mala, podľa pôvodných odhadov, stáť okolo 265-tisíc eur, projekt zastavila hospodárska kríza.

Združenie už neraz premenilo veľkú lúku v parku na miesto rôznych športových či kultúrnych podujatí. Svojím posledným projektom zaujaliNadáciu Pontis, ich tohtoročné aktivity na Laniciach podporila sumou 2500 eur. „Peniaze chceme použiť na úpravu cestičky cez topoľovú alej v strede parku, na obnovu dvoch informačných tabúľ, tiež plánujeme vyrobiť a osadiť drevené búdky pre vtáky, osadiť nové smerovacie tabule v parku a na jeseň usporiadať Deň pre Lanice,“ zhrnula Martina Paulíková. Na jeseň mienia urobiť ďalší deň dobrovoľníctva a Lanice znova vyčistiť. V parku pripravujú aj bluesový koncert a premietanie filmu. Obidve akcie majú byť ozvučené a osvetlené energiou vyrábanou bicyklovým pohonom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111