20. 09. 2012 Nadácia Pontis

Vznikol Fond pre transparentné Slovensko

Business Leaders Forum založili Fond pre transparentné Slovensko.

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57575680-vznikol-fond-pre-transparentne-slovensko

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s ďalšími šiestimi členmi združenia Business Leaders Forum založili Fond pre transparentné Slovensko. Vznikol pri Nadácii Pontis. V prvom roku sa z neho prerozdelí na úspešné projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú boju proti korupcii, klientelizmu, plytvaniu verejnými zdrojmi či neetickému spravovaniu vecí verejných dovedna 50.000 eur. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko verí, že etické podnikateľské správanie je nevyhnutným predpokladom pre posilňovanie zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj. Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je preto rozvoj etiky a transparentnosti verejného života na Slovensku. Fond bude tento zámer napĺňať podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, zneužívania moci a podobne. Tie môžu svoje projekty prihlasovať cez online grantový portál www.darca.sk do 19. októbra 2012. Prihlasované projekty sa môžu týkať inštitucionálneho a programového rozvoja, ale aj finančnej udržateľnosti organizácií. Projekty bude hodnotiť komisia zložená z nezávislých expertov z oblasti žurnalistiky, sociológie, neziskového a podnikateľského sektora. Úspešné projekty vybraných organizácií budú známe 15. novembra 2012.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111