14. 07. 2014 Sociálne inovácie

V Keni spolupracujeme už s desiatimi školami. Aké pokroky sme dosiahli?

Programový koordinátor Nadácie Pontis, Jakub Šimek, zosumarizoval svoje postrehy a dojmy zo spolupráce s kenskými strednými školami.

Dojmy z našich júnových tréningov a návštev škôl v Keni

Minulý týždeň sa z Kene vrátili traja Slováci z nášho soteICT tímu s množstvom nových skúseností a zážitkov z 10 stredných škôl, ktoré navštívili. Učiteľka Daniela Skladanová, spoluvlastník firmy eTechnology Juraj Kopani spolu s Jakubom Šimekom z Nadácie Pontis posilnili náš tím v Keni na desať dní, od 25. júna do 8. júla, aby vyškolili učiteľov aj študentov piatich nových škôl zapojených v našom projekte soteICT z Taita Taveta, ktorý sa zameriava na projektové vyučovanie, novými technológiami v školstve a zakladaním cvičných firiem a študentských IT klubov.

5 nových škôl v programe soteICT doháňa ostatné

Každá škola má svoje prednosti a výzvy. Niektoré stredné školy ako Buguta a Mwangola sú relatívne mladé a nemali pred nadviazaním spolupráce k dispozícii počítačové vybavenie. Niektoré už mali zopár počítačov, či dokonca projektorov, ale zapojenie technológii do výučby iných predmetov ako napríklad Informatika a do mimoškolskej činnosti nebolo rozvinuté. Vďaka intenzívnej snahe našej dobrovoľníčky, Ivky Uličnej, všetky IT kluby a študentské cvičné spoločnosti teraz majú pravidelné aktivity, jasnú štruktúru a zapojili sa spolu s 5 staršími školami v  programe do našich troch súťaží: propagačné video pre cvičnú firmu, písanie životopisu a eseje „Ambassadors of Change“. Tréning projektového vzdelávania učiteľky Daniely Skladanovej mal za cieľ inšpirovať učiteľov iných predmetov k využívaniu techniky počas vyučovania a v školských projektoch a posilniť spoluprácu s ďalšími kolegami či dokonca ďalšími školami, či už v kraji Taita Taveta alebo na Slovensku. Juraj učiteľom ukázal ako správne využívať rôzne kombinácie nástrojov informačných technológii v triede: interaktívne tabule eBeam, dokumentárne kamery AverVision a meracie zariadenie na  školské vedecké  pokusy. Povzbudili sme učiteľov, aby na svojich školách venovali osobitú pozornosť úlohám soteICT klubov a využili ich pomoc pri príprave prezentácii a ďalších učebných materiálov.

Pravidelné stretnutia učiteľov sú nevyhnutné na posilnenie spolupráce a prenos skúseností z praxe

Po prvom menšom stretnutí v marci, sme 6. júna zorganizovali druhé stretnutie zamerané na brainstorming a vytváranie kontaktov, ktorého sa zúčastnili učitelia z desiatich škôl zapojených v programe soteICT. Celé popoludnie sme strávili diskutovaním a zdieľaním nápadov ako zlepšiť rôzne stupne našej spolupráce. Napríklad škola Marungu Secondary je naozaj dobrá v oblasti integrácie informačných technológii a všetci učitelia majú rozpis počítačových učební. Výrazný pokrok je tiež vidieť v ich študentských cvičných firmách. Iné školy ako Kajire a Mwambiti vynikajú v príprave videí a prezentácií firiem. PJ Mwangola, nová škola v projekte, získala tretie miesto s videom na podporu investícií a cestovného ruchu v kraji Taita Taveta. Mwaghogho a Buguta oslovili susediace základné školy a napríklad aj študenti z IT klubu Buguty pomáhali vyškoliť učiteľov zo základnej školy Buguta Primary, ktorá má tiež vďaka mikrograntu od SlovakAidu vlastnú počítačovú učebňu. Stredná škola Chala investovala z vlastných zdrojov do satelitného internetu, aby tak zvýšila rýchlosť internetového spojenia oproti mobilnému, ktoré sme obstarali kvôli udržateľnosti a vysokým nákladom na satelitné pripojenie.

Plány na tretí polrok a ďalší školský rok v Keni

Tento školský rok boli študentské organizácie aktívne v oblasti marketingu a konkurencie, avšak chceme, aby sa zlepšili v administratívnych procesoch a prehĺbili simuláciu podnikania. Dohodli sme sa, že budeme pokračovať v niektorých jednoduchých modeloch obchodných prípadov a negociácií medzi študentskými cvičnými firmami z Kene a/alebo zo Slovenska, kde si jedna firma objedná produkt (napr. reklamnú kampaň) od inej študentskej firmy, ktorá pošle faktúru a tá bude následne zaplatená prostredníctvom simulácie internet bankingu a ďalšej študentskej firmy – banky Mshindi KCB.

Počas našich tréningov a návštev škôl sme videli reálny pokrok v štruktúre a produktoch študentských firiem na takmer všetkých školách. Okrem meracích zariadení pre štyri nové školy a Marungu sme tiež študentským firmám venovali rôzne materiály a tiež 4 ďalšie štartovacie sady Adruino na vzdelávacie projekty s elektrotechnikou, jednu stavebnicu Merkur na podporu technických a vedeckých aspektov študentských klubov a odmenili sme tak aktívne školy. Prvé Arduino a Raspberry Pi sme venovali Mwambiti a sadu na zostrojenie robotov Lego Mindstrom škole Kajire Girls ako odmenu za víťazné videá ich študentských firiem v prvej jarnej súťaži. Povzbudili sme tieto dva susediace študentské IKT kluby k spoločným víkendovým stretnutiam, kde si môžu navzájom pomáhať v konštrukčných projektoch.

V ďalšom školskom roku sa tešíme na úzku spoluprácu so slovenskými školami.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111