02. 12. 2012 Nadácia Pontis

Srdce pomohlo už 7332 deťom!

Garantom nadačného programu Srdce pre deti 2012 je renomovaná Nadácia Pontis

Garantom nadačného programu Srdce pre deti 2012 je renomovaná Nadácia Pontis, ktorá má bohaté skúsenosti s charitou a pomocou. O tom, ako nadácia dohliada na transparentnosť zbierky, hovorí programový koordinátor Juraj Ondrejčík.

* V čom sa odlišuje projekt Srdce pre deti od iných charitatívnych zbierok? 
Srdce pre deti pomáha zlepšovať život deťom, ktoré to nemajú ľahké. Aj niektoré iné charitatívne projekty majú podobný zámer a držíme im palce. Tu nie je žiadna konkurencia. Deti sú nevinné, nemôžu za to, ako sa narodili alebo čo zlé sa im v živote stalo. Čím viac im všetci môžeme pomôcť, tým lepšie. Samozrejme, treba si vždy dávať pozor, kto zbierku organizuje a či je dôveryhodne čerpaná. Srdce pre deti túto dôveryhodnosť má, je silne mediálne sledované a transparentne a detailne na webovej stránke informuje o použití celej zbierky, ktorá do posledného centa ide na deti. Zo zbierky sa nehradia náklady na réžiu, to zabezpečuje Nový Čas.

* Kto dohliada na to, že peniaze sa dostanú tým správnym adresátom, ktorí to potrebujú? 
Nestačí, že niekto napíše, že potrebuje pomôcť. Vždy to musí doložiť dôkazmi, zdravotnou dokumentáciou či potvrdeniami o sociálnej núdzi. A pomoc musia odporučiť aj odborníci, ktorí daný príbeh osobne poznajú. Napríklad lekári, terapeuti, učitelia alebo sociálni pracovníci. V NadáciiPontis potom preverujeme každý jeden prípad, telefonujeme s odborníkmi, zisťujeme, či je pomoc naozaj opodstatnená. Následne rozhoduje odborná komisia lekárov a sociálnych pracovníkov, komu a v akom rozsahu treba pomôcť. Ak rodina žiada kúpu nejakej zdravotnej pomôcky či úhradu rehabilitácie, my sami ju danej rodine objednávame a hradíme, aby bolo na 100 % isté, že vyzbierané peniaze naozaj boli použité na deklarovaný účel. Nakladanie s prostriedkami verejnej zbierky zverejňujeme na webovej stránke www.srdcepredeti. sk, kde si každý môže pozrieť využitie peňazí ­ ktorému dieťaťu, na aký účel a ako presne sme pomohli.

* Vlani bola zbierka Srdce pre deti po prvý raz spojená s galavečerom, ktorý odvysielala TV JOJ. Všetkých vtedy prekvapilo, koľko peňazí sa na pomoc deťom vyzbieralo… 
 Od jesene minulého roka sme na pomoc deťom vyzbierali približne 850 000 €. Z toho takmer 760 000 € vďaka televíznemu galaprogramu Srdce pre deti 2011 vysielanom TV JOJ.

* Koľko peňazí z vyzbieranej sumy sa už využilo? 
Doposiaľ sme prerozdelili takmer celú zbierku, približne 800 000 €. Zvyšok je už v procese rozdeľovania. Konkrétne rodiny a ich detičky dostali pomoc v hodnote takmer 400­tisíc eur, ich príbehy zverejňujeme na stránke www.srdcepredeti.sk. Za takmer 170­tisíc eur sme mohli do slovenských nemocníc zakúpiť špičkové prístroje, čo ročne pocítia tisícky detských pacientov z celého Slovenska. Odbornú starostlivosť vďaka darcom môžu denne deťom poskytovať viaceré podporené neziskové organizácie. Často ide o prácu, ktorú by detským pacientom nikto iný neposkytol. Náročné témy ­ ako napríklad detský hospic, prácu s autistami, starostlivosť o deti s ťažkým postihnutím bez rodín a ďalšie ­ sme podporili sumou vyše 230 000 €. A suma 40 000 € je viazaná pre prípady veľkých nešťastí, lebo v uplynulých rokoch sme boli aj na Slovensku svedkami viacerých, ktoré hromadne postihli aj rodiny s malými deťmi, spomeňme početné záplavy v mnohých kútoch Slovenska.

* Koľkým deťom sa za ten rok podarilo pomôcť? 
 Vďaka darcom z radov čitateľov Nového Času a divákov TV JOJ už Srdce pre deti priamo alebo prostredníctvom lepšej zdravotnej či inej starostlivosti pomohlo 7 332 deťom. Je to sila. Vyše 7 300 detí a ich rodín okolo nás, ktoré mali ťažký život, ho už vďaka vám majú o niečo ľahší.

***
AKO DOPADLA VLAŇAJŠIA ZBIERKA 
850 000 eur sa vyzbieralo 
celkovo 760 000 eur ľudia prispeli  iba počas vysielania galavečera 
400 000 eur sa použilo na  pomoc pre konkrétne deti a ich rodiny 
170 000 eur išlo do  nemocníc 
230 000 eur išlo na detský  hospic a postihnuté deti 
40 000 eur viazaných na pomoc pri veľkých katastrofách

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111