06. 07. 2012 Nadácia Pontis

Správa o udržateľnosti občianskej spoločnosti

Stav slovenských NGOs na je v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy konsolidovaný.

http://csr.etrend.sk/magazin-monitoring/sprava-o-udrzatelnosti-obcianskej-spolocnosti.html

Hoci neziskové organizácie na Slovensku bojujú s rôznymi problémami, ich stav je v porovnaní s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy konsolidovaný. Vyplýva to zo správy o udržateľnosti občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorú za minulý rok pripravila Nadácia Pontisv spolupráci s USAID. Samosprávy sú pod väčšou kontrolou a narástol aj význam občianskej iniciatívy. To aj vďaka sociálnym médiám, ktoré neziskovky čoraz viac využívajú pri svojej činnosti. Väčšina protestov počas minulého roka bola organizované práve cez sociálne siete. Záujem o petície a kauzy vzrástol aj zo strany médií. „Vláda expremiérky Ivety Radičovej naštartovala pozitívne kroky smerom k rozvoju občianskej spoločnosti. Výraznejšie spolupracovala s neziskovkami pri legislatívnych návrhoch a vytvorila tiež post splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pádom vlády sa však mnohé iniciatívy zastavili,“ hovorí Norbert Maur z Nadácie Pontis. Krátke pôsobenie splnomocnenca však neprinieslo výsledky, ktoré by zásadným spôsobom zmenili fungovanie občianskej spoločnosti na Slovensku.
Chýbajúca pozitívna klíma zo strany štátu, nedostatok peňazí, málo ľudí a nedostatok investícií do vzdelania ľudí – aj to sú hlavné problémy, s ktorými sa boria slovenské neziskové organizácie. Zmeny v neziskovom sektore ovplyvnila zlá ekonomická situácia v regiónoch. Mnohé organizácie tiež pocítili pokles príjmov z 2 % z daní nielen od fyzických osôb, ale aj firiem a podnikateľov. Najväčšie problémy mali organizácie, ktoré sa venujú téme diskriminácie a rómskej otázke. Iné skôr stagnovali.

Plusom bolo presadenie novely zákona o verejnom obstarávaní a slobodnom prístupe k informáciám zo strany organizácií Aliancie Fair-Play a Via Iuris. Po štyroch rokoch parlament prijal aj Zákon o dobrovoľníctve, ktorý dobrovoľníkom prináša mnohé výhody. Firma tiež zo zákona môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na dobrovoľníctvo bez náhrady mzdy. Zahraničné granty, vrátane grantov z Európskej únie, sú dodnes jediným zdrojom na financovanie nového vybavenia neziskoviek. Malé organizácie často používajú vyradené počítače, darované od firiem. Posun nenastal ani vo financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Domovy dôchodcov a sociálnych služieb či útulky boli znevýhodňované a diskriminované voči verejným poskytovateľom najmä zo strany samospráv. Podľa platného zákona by ich mali obce financovať zo svojho rozpočtu. V rámci presunu kompetencií na obce a kraje však obce žiadne peniaze na tento účel nedostali. Zmeny sa očakávajú od malej novely zákona o sociálnych službách, podľa ktorej majú samosprávy poskytnúť rovnaké financie aj pre verejných aj neverejných poskytovateľov. Mimovládne organizácie však majú dobré finančné riadenie. Mnohé zo zákona prechádzajú finančným auditom a zverejňujú svoje výročné správy.

Téme občianskeho aktivizmu sa bude Nadácia Pontis venovať aj vo svojej diskusii Občiansky aktivizmus v „ne“ľahkých časoch v stane Dobrákrajina na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne. S Norbertom Maurom bude diskutovať Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play Zuzana Wienk, Juraj Rizman z Greenpeace a Martin Bútora z Inšitútu pre verejné otázky. Index udržateľnosti neziskových organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európe a Eurázii. Počas pätnástich rokov index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v 29 krajinách. Index skúma celkové priaznivé prostredie, ktoré vplýva na občiansku spoločnosť. Zameriava sa na právne prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie mimovládnych organizácií verejnosťou. Index vytvorila Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111