17. 09. 2012 Zodpovedné podnikanie

Slovensko má svoj transparentný fond

Fond bude podporovať boj proti korupcii, klientelizmu, či plytvaniu verejných zdrojov.

Podpora transparentnosti, zdravého podnikateľského prostredia a systematické znižovanie korupcie sú hlavné ciele Fondu pre transparentné Slovensko, ktorý vzniká v Nadácii Pontis. Založenie Fondu vychádza z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré na Slovensku presadzujú princípy zodpovedného podnikania.

Fond už tento rok podporí neziskové organizácie, ktoré sa venujú boju proti korupcii, klientelizmu, plytvaniu verejnými zdrojmi či neetickému spravovaniu vecí verejných.

Na Slovensku doteraz takýto fond chýbal. Jeho poslaním je podporiť watchdogové a analytické organizácie, ktoré sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého podnikateľského prostredia nevyhnutného pre ekonomický rozvoj každej krajiny. V porovnaní s inými organizáciami majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít aj kvôli nutnosti udržiavať si svoju nezávislosť,“ povedala Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis.

V prvom roku sa z Fondu prerozdelí na vybrané projekty mimovládok 50-tisíc Eur. Fond finančne podporili Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Embraco Slovakia, Slovalco a Accenture. „Téma transparentnosti na Slovensku je dôležitá nielen pre veľké firmy, ale aj pre malých a stredných podnikateľov. Preto je fond v nasledujúcich ročníkoch otvorený podpore ďalších firiem, obchodných komôr či združení, ktorým záleží na rozvoji transparentnosti na Slovensku,“ dodala B. Hlavčáková.

Watchdogové a analytické organizácie sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať cez online grantový portál Darca.sk do 19. októbra. Registrované projekty zamerané na inštitucionálny a programový rozvoj, ale aj finančnú udržateľnosť organizácií, bude následne hodnotiť komisia zložená z nezávislých expertov z oblasti žurnalistiky, sociológie, neziskového a podnikateľského sektora. Mená predkladateľov úspešných projektov budú známe 15.novembra.

Nadácia Pontis, donorské firmy a členovia hodnotiacej komisie sa zaviazali, že nebudú žiadnym spôsobom ovplyvňovať činnosť príjemcov grantov súvisiacu s ich poslaním kontroly a obhajoby verejných záujmov. Kompletnú výzvu grantového programu a bližšie informácie o Fonde pre transparentné Slovensko je možné nájsť na webe Nadácie Pontis.

Zdroj: TS Nadácia Pontis

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111