31. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

Prihláste sa s vašim právnym problémom

Zbierame žiadosti neziskoviek o bezplatnú právnu pomoc do 26. februára 2014.

V programe Advokáti Pro Bono spúšťame prvú výzvu zbierania žiadostí, v ktorej ktorej sa môžete ako nezisková organizácia uchádzať o bezplatné právne služby pre organizáciu, prípadne v špecifických prípadoch aj pre vašich klientov. V rámci programu poskytuje aktívne svoje služby viac ako tridsať advokátov a advokátskych kancelárií, ktorí na dobrovoľnej báze preberajú žiadosti od neziskoviek a riešia ich bez nároku na finančnú odmenu – ako pro bono službu. Počas dva a pol roka fungovania programu pomohli zapojení advokáti už viac ako 50-tim neziskovým organizáciam s rôznymi typmi právnej pomoci.

Žiadať môžete napríklad o:

  • konzultácie k prípadom, ktorým sa sami venujete
  • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
  • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
  • výklad právnych predpisov, či pomoc s pripomienkovaním zákonov
  • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k zadanej téme
  • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.
  • zastupovanie vašej organizácie, príp. vašich klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám programu

Do programu sa môžu zapojiť len neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v podmienkach programu. Žiadosti zbierame štvrťročne. Následne ich spracúvame do Pro Bono Newslettra, ktorý posielame zapojeným advokátom a advokátskym kanceláriám. Ak chcete, aby sme vašu žiadosť zaradili do marcového vydania Pro Bono Newslettra pošlite nám vyplnený formulár do 26. februára 2014 na lucia.borovska@nadaciapontis.sk a my sa vám ozveme.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111