09. 01. 2012 Nadácia Pontis

Preliezačku volajú Noemova archa

Nie je korábom z jedľového dreva ani nemá tri poschodia

ako z čias Starého zákona – ale ľudia ju volajú Noemova archa. Možnoaj kvôli spomienke na minuloročné záplavy, možno aj ako symbol záchrany.

DOLNÝ OHAJ. Nad ňou sa vynímajú dva kríže, z bokov smerujú modré šmykľavky, pod ľavou časťou lode je drevená reťazová hojdačka. V parku sú okrem lode reťazové hojdačky, jedna dvojhojdačka, hríbik – stolík a typický preliezkovitý oblúk pripomínajúci dúhu.
Vybrali ju poslanci Starostu Dolného Ohaja Ivana Solára prekvapilo, že ľudia túto preliezačku volajú Noemova archa: „Loď sme vybrali na základe hlasovania poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) z troch ponúknutých projektov akademického sochára Jozefa Kliského z Veľkých Loviec. Ponúkol nám aj projekt hradu a vodného mlyna. Vybrali sme si loď aj kvôli tomu, že tu máme Žitavskú kotvu a možno aj kvôli symbolu záchrany“.

Chcú obnoviť aj ihrisko aj zeleň
V apríli bol vyhlásený grantový program Zelenej obce 2011. Z 230 prihlásených objektov a obcí bolo vybraných 23, medzi nimi aj Dolný Ohaj. Z Nadácie Pontis získal tisíc eur na obnovenie zastaraného parku. Do projektu zahrnuli najmä obnovu detského ihriska a zelene.
Poslanci OZ rozhodli o detskom mobiliári v podobe lode s preliezkami, šmykľavkami, lezeckými stenami a baranidlom na hojdanie. Z investície 7 200 eur celkom 6 500 eur financovala obec. Starosta Ivan Solár doplnil, že k lodi plánujú ešte pieskovisko, lavičky, hojdačky a atrakcie pre deti. Na jar chcú pokračovať v rekonštrukcii celého parku. Časom by tu mohol vyrásť malý amfiteáter na zábavy, vystúpenia, možno vonku usporiadajú aj spevácku súťaž Žitavská kotva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111