22. 06. 2022 Filantropia

Poznáme výsledky zamestnaneckej grantovej výzvy Pomáhame komunite 2022

Nadačný fond Mobis podporí 27 žiadostí vo výške 78-tisíc eur.

Cieľom zamestnaneckého grantového programu bolo podporiť organizácie a ich projekty, za ktoré sa zasadzujú a na ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o.

Do výzvy sa zapojilo 83 žiadateľov so žiadanou sumou spolu až vo výške 235 694,55 €. Žiadatelia mohli žiadať na podporu svojich projektov sumu od 1 000 do 3 000 €.

Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., dňa 15. 06. 2022 vybrala spomedzi všetkých žiadateľov 27 žiadostí. Celková prerozdelená suma medzi žiadateľov predstavovala sumu 78 000 €.

Zoznam podporených projektov

Spomedzi úspešných žiadateľov predstavujeme niekoľko zaujímavých projektov:

Žiadateľ: Archanjel Michal Turie Občianske združenie
Projekt: Odvodnenie kostola sv. Michala
Stručný popis projektu:
Zámerom je realizácia odvodnenia kostola sv. Michala v Turí. Odvodnenie je potrebné, aby sa zabránilo vlhnutiu a degradácií obvodových múrov, následne poškodeniu kostola. Odvodnenie pozostáva z 2 častí: 1. inštalácia drenážnej rúry po obvode objektu a paralelne 2. vybudovanie nového systému odvodu dažďovej vody z rín nakoľko pôvodný systém je zastaralý a nie je už funkčný. Združenie bude práce realizovať dobrovoľnícky v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina.

Žiadateľ: Žilinský skrášľovací spolok
Projekt: Park Frambor
Stručný popis projektu:
Park Frambor je viacročný projekt zameraný na premenu skládky odpadu na mestský park v širšom centre mesta Žilina. V súčasnosti sa zo skládky odpadu podarilo skutočne vytvoriť park plný rozmanitej zelene a kvetín. Aby spolok mohol tento rozsiahly park udržiavať, potrebuje strojné vybavenie, a to najmä traktorovú kosačku. Park má rozlohu 20000 metrov štvorcových a je nutné ho kosiť niekoľko krát v roku. Kúpou kosačky vedia zabezpečiť bezproblémovú údržbu na niekoľko rokov.

Žiadateľ: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto
Projekt: Komunitná včelnica Povina
Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovanie priestoru okolo nového apidomčeka, úprava terénu a posedenie na komunitné aktivity a odborné včelárske prednášky, ktoré pravidelne organizujú včelári z dolných Kysúc. Vďaka tomu môže organizácia rozširovať a plnohodnotne vyúživať priestory komunitnej včelnice a poskytovať verejnosti apiterapie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111