27. 01. 2016 Filantropia

Pomáhajte pravidelne jedinou darcovskou SMS

Pridajte sa k vyše 300 000 ľuďom so Srdcom pre deti. Teraz stačí iba jedna SMS a môžete pomáhať deťom v núdzi každý mesiac.

Rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej alebo zdravotnej situácii môžete odteraz podporiť aj pravidelnou darcovskou SMS. Stačí, ak zašlete SMS s textom START SRDCE na číslo 871 a budete deťom v núdzi pravidelne pomáhať sumou 5 eur mesačne.

Hodnota SMS pôjde vždy do posledného centa na pomoc deťom. Príbehy všetkých podporených detí nájdete na webovej stránke www.srdcepredeti.sk. Pravidelné príspevky môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť zaslaním SMS s textom: STOP SRDCE na číslo 871. 

Srdce pre deti využíva verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra SR.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111