25. 01. 2012 Nadácia Pontis

Osvieženie života v domove

V tomto duchu sa nesú aktivity v Harmónii

zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb na Ul. Republiky 22 v Žiline, ktoré obohacujú život klientov. Koncom roka (27.12.2011) prišiel spríjemniť všedné dni našim klientom spevácky súbor pôsobiaci pri Farskom úrade v Kysuckom Novom Meste pod vedením Zdenka Mravca. Toto krásne vystúpenie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis. Z uvedeného grantu a s pomocou dobrovoľníkov a detí z Centra voľného času Žirafa v Žiline sa realizovali u nás aj tvorivé dielne, kde klienti vyrobili veľa pekných výrobkov pre svoje potešenie. Dúfame, že budeme môcť aj naďalej spolupracovať s takými skvelými ľuďmi, pre ktorých je potešením rozdávať radosť.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111