07. 06. 2023 Sociálne inovácie

Organizácie získali priestor na zdieľanie skúseností, prezentácie svojich inovatívnych projektov aj konzultácie s expertmi

Po troch dňoch sa skončil Impact Lab Bootcamp.

Stretli sa na ňom zástupcovia a zástupkyne 15 organizácií, o ktorých postupe spomedzi všetkých prihlásených projektov rozhodli nezávislé komisie.

Počas prvého dňa sa účastníci Bootcampu zoznámili a postupne predstavovali svoje inovatívne projekty. Zároveň dostali priestor na zdieľanie skúseností a dobrej praxe v šiestich oblastiach: skvalitňovanie programu, komunikácia, fundraising, šírenie programu, sledovanie dopadu a spolupráca (aj medzisektorová).

Druhý deň Bootcampu sme začali diskusiami. Jedna skupina hovorila o tom, ako presadzovať záujmy svojich organizácií (advokačné aktivity). Facilitáciu zastrešila naša policy manažérka Romana Kanovská a dvaja hostia z Českej republiky, experti na advokáciu, Věnek Bonuš a Štěpán Drahokoupil z Nadace OSF.
Ďalšia skupina si vymieňala skúsenosti so sledovaním dopadu svojich aktivít, a to pod vedením našich kolegov Norberta Maura a Dominiky Hroššovej.

Hlavnou časťou programu boli konzultácie s 22 mentormi a mentorkami – ľuďmi z biznisu, startupov a štátnych inštitúcií, a to v siedmich oblastiach: tvorba biznis modelov, interné procesy, fundraising, komunikácia, sledovanie dopadu, advokačné aktivity a vzdelávanie.
Organizácie si mohli oblasť mentoringu a mentora vybrať podľa svojich preferencií. Každá z nich absolvovala štyri konzultácie so štyrmi rôznymi mentorkami a mentorkami.

Model konzultovania projektov expertmi a expertkami máme overený z predchádzajúceho programu Generácia 3.0. Novinkou boli slovenskí mentori z globálnych startupov zo zahraničia, ktorých sme získali vďaka spolupráci s Výskumnou a inovačnou autoritou Úradu vlády (VAIA), ktorá je zodpovedná za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu.
VAIA testuje modely spolupráce expertnej pomoci Slovákov pôsobiacich v zahraničí a ponúkli prepojenie týchto ľudí s organizáciami počas Bootcampu. V spolupráci plánujeme pokračovať aj pri výbere individuálnych mentorov pre organizácie v Impact Lab Akcelerátore.

Posledný, tretí deň bol venovaný skupinovým reflexiám organizácií.

10 organizácií postúpi do Impact Lab Akcelerátora

V rámci svojich konzultácií, podpory a nasmerovania organizácií bolo úlohou expertov a expertiek aj posudzovať potenciál projektov a samotných organizácií. Práve mentori a mentorky totiž budú rozhodovať o 10 organizáciách, ktoré postúpia do Akcelerátora, v ktorom získajú individuálneho mentora a výskumníka na sledovanie dopadu a neskôr finančnú podporu do výšky až 60 000 eur na realizáciu svojho projektu.

Mená postupujúcich zverejníme 20. júna 2023.


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111