12. 11. 2014 Filantropia

Organizácie upozorňujú na dlhodobé neriešenie problému ľudí bez domova

Odštartoval Mesiac bez domova, ktorý chce upriamiť pozornosť na ľudí v ťažkej životnej situácii a bez strechy nad hlavou.

V uliciach Bratislavy sa pohybuje 4000 ľudí v núdzi a bez strechy nad hlavou. Presné štatistiky, koľko máme na Slovensku ľudí bez domova, neexistujú. Ich počet však stále rastie. Títo ľudia nemajú kde prenocovať, vykonávať osobnú hygienu, nedostávajú zdravotnú starostlivosť. Chýba prevencia a cenovo dostupné bývanie. Organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, už niekoľko rokov bojujú s nedostatkom financií. Kapacity nocľahární a denných centier nestačia. Aj preto bijú na poplach.

Niekoľko desiatok známych osobností spoločenského a kultúrneho života už podpísalo spoločenskú objednávku Bezdomovectvo sa nás týka. Organizácie ako Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Proti prúdu a OZ Vagus sú znepokojené dlhodobým neriešením problému bezdomovectva. Bezdomovectvo sa týka nás všetkých. Ide o vážny sociálny problém – stav extrémneho vylúčenia zo spoločnosti.

Organizácie apelujú na samosprávy

Téma sa často politizuje a mestá a štátne inštitúcie, ktoré by ju mali riešiť spolu s neziskovkami, ju odsúvajú na okraj a neposkytujú dostatočné finančné prostriedky na vytváranie služieb pre ľudí v núdzi. Nocľahárne a denné centrá už dnes prekračujú kapacity. Neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby ľuďom bez domova, hasia problém s podporou nadácií a firiem. Len Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis poskytol tento rok 148-tisíc eur. Ďalšiu pomoc poskytujú individuálni darcovia formou darov alebo asignovaním 2%. To však situáciu dlhodobo nerieši.

Organizácie upozorňujú, že ak sa nezačneme problému bezdomovectva komplexne venovať, počet ľudí bez domova bude stúpať. Tí, ktorí prídu o domov, nebudú mať šancu sa z bezdomovectva vymaniť. Pre Slovensko to znamená tisícky ľudí na ulici, ktorí neustále viac upadajú do bezdomovectva, podliehajú závislostiam, zhoršujú sa im zdravotné problémy – napriek tomu, že v čase, keď sa ocitli na ulici, mnohí z nich mali ešte dosť síl a energie riešiť svoje problémy, len nemali možnosti a potrebnú pomoc.

Bezdomovectvo sa nás týka

Bezdomovectvo sa týka každého. Rozvod, zadlženosť, strata zamestnania, úraz či choroba môžu viesť až k strate domova. V súčasnosti bezdomovectvo ohrozuje čoraz väčší počet chudobných či sociálne hendikepovaných ľudí. Každý, kto stratil domov, by mal mať prístup k službám, ktoré mu pomôžu postaviť sa opäť na vlastné nohy. Osobnosti a ľudia svojím podpisom vyjadrujú solidaritu ľuďom bez domova a vyzývajú ďalších, aby sa pridali. Zároveň vyzývajú verejných predstaviteľov, aby začali bezodkladne konať a problém bezdomovectva riešiť.

Odštartoval Mesiac bez domova

Na zlú situáciu ľudí bez domova chce upozorniť aj Mesiac bez domova (13.11. – 13.12.2014), počas ktorého sa v Bratislave uskutoční mestský festival plný podujatí. Ľudia tak môžu vyjadriť spolupatričnosť s osudmi ľudí, ktorým súčasná situácia nedovoľuje vymaniť sa z bezdomovectva a žiť plnohodnotný život. Počas Noci vonku si ľudia budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, aké je to spať vonku v zime len v spacáku a na kartóne (OZ Vagus). Čaká ich divadelný festival ERROR, v rámci ktorého sa predstavia divadlá a herci bez domova (Divadlo bez domova). OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, pokrstí prvú ilustrovanú rozprávkovú knihu o bezdomovectve pre deti a dospelých – Zatúlaný Gombík.

Mesiac bez domova zavŕši koncert Doma Dobre, ktorý v sobotu 13. decembra organizuje Pohoda Festival spolu s Nadáciou Pontis priamo v nocľahárni sv. Vincenta de Paul. Ľudia na Slovensku tiež môžu organizovať benefičné večere Doma dobre a ľubovoľný príspevok hostí darovať organizáciám cez darcovský portál DobraKrajina.sk.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111