01. 08. 2012 Zodpovedné podnikanie

Orange v zelenej budove

Nová budova v Bratislave má šancu získať uznávaný ekologický certifikát.

© casopiseurostav.sk

Spoločnosť Orange Slovensko sa presťahovala do budovy, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu i k svojim obyvateľom.

Pri stavbe bratislavského projektu Centrál (na mieste bývalých Kúpeľov Centrál) boli uplatnené ekologické princípy a riešenia, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie budovy ako „zelenej“. Budova má teda šancu získať uznávaný ekologický certifikát Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), a to ako prvá multifunkčná stavba na Slovensku.
 
V čom spočívajú výhody zelených budov? Rešpektujú životné prostredie, to znamená, že sú energeticky efektívne a prinášajú úspory. Produkujú nižšie množstvo emisií CO2, majú zníženú spotrebu vody. Obyvatelia či zamestnanci sa v týchto budovách cítia komfortnejšie. Sú totiž obklopení neškodnými materiálmi, dýchajú zdravý vzduch a pracujú viac pri prirodzenom svetle ako pod neonóvými svietidlami.
 
Aby stavba získala certifikát, musí získať dostatočný počet bodov vo viacerých oblastiach ako napríklad:
  • Miestna udržateľnosť – obnova územia po dokončení výstavby, hospodárenie s dažďovou vodou počas výstavby, alternatívne spôsoby dopravy osôb do zamestnania a pod.;
  • Vodné hospodárstvo – vhodný počet vodovodných armatúr a batérií, efektívne hospodárenie s pitnou a úžitkovou vodou, vsakovanie vôd do územia namiesto odvádzania do kanalizácie;
  • Energia a vplyvy na ovzdušie – zariadenia s nízkou spotrebou energie, optimalizácia zdrojov energie, obnoviteľné zdroje energie;
  • Materiály a zdroje – nakladanie s odpadmi, výber materiálov a pod.;
  • Kvalita vnútorného prostredia – kvalita vnútorného ovzdušia, komfort vnútorného prostredia, termoregulácia, regulácia osvetlenia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111