27. 09. 2023 Filantropia

Občianske organizácie získali finančné prostriedky na pomoc ľuďom z Ukrajiny

Zverejňujeme výsledky piateho kola žiadostí o finančný príspevok v Národnom projekte EU-CARE.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len Národný projekt EU-CARE) zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov občianskym organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP EU-CARE v piatom kole:

Zoznam schválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia

 • Africko-Slovenská Únia
 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľný hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena O.Z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia

 • Diakonické združenie Betánia
 • Dobrovoľný hasičský zbor Prešov
 • GEMERAN o.z.
 • Mareena O.Z.
 • Prešovské dobrovoľnícke centrum

Zoznam vyradených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Africko-Slovenská Únia
 • Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111