06. 10. 2012 Nadácia Pontis

Nepočujúca grafička podniká

Nepočuje takmer nič, no dokáže odčítavať z pier a komunikuje takmer bez problémov. Pri hľadaní práce sa napriek tomu často stretávala s predsudkami.

http://www.sme.sk/c/6558412/nepocujuca-graficka-podnika-sancu-maju-aj-dalsi.html

Tridsaťročná Petra Kavalcová prišla takmer úplne o sluch ako trojročná, keď pri nej doma vybuchol televízor. Nepočuje takmer nič, no dokáže odčítavať z pier a komunikuje takmer bez problémov. Pri hľadaní práce sa napriek tomu často stretávala s predsudkami. Aj preto sa pred dvoma rokmi rozhodla osamostatniť a zapojila sa do grantového programuNadácie Pontis. „Nie je jednoduché podnikať, ale ako sa vraví: kto neskúsi, nemá nič,“ hovorí nedoslýchavá grafička. „Odmalička som vyrastala s počujúcimi, všetci ma v rodnom Stropkove poznali a brali ma takú, aká som,“ spomína Petra. Aj preto normálne komunikuje. „Záleží na človeku, ako artikuluje. Ľudia mi rozumejú.“ Pracovala v automobilovom závode, neskôr v polygrafii a tiež v reklamnej agentúre. „Raz som do životopisu neuviedla, že slabšie počujem a pri pohovore do novej práce sa zľakli,“ spomína. „Viem u ľudí rozoznať, keď sú nervózni a ako sa cítia, aj podľa mimiky tváre,“ hovorí Petra.

Aj účtovník či stolár 
Projekt Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie má podporiť začínajúcich nepočujúcich podnikateľov. „Chceme zmeniť Slovensko na krajinu, ktorá rozumie nepočujúcim,“ hovorí Petra Nagyová z Pontisu. Grantový program podľa nej dáva šancu ukázať, že strata sluchu neznamená aj stratu schopnosti postarať sa o seba a o rodinu. Stránka nepocujucipodnikatelia. sk prináša nielen ich príbehy, ale predstavuje aj produkty a služby, ktoré podnikatelia ponúkajú. „Slúži na ich propagáciu, keďže si často nemôžu dovoliť vlastnú reklamu.“ Od roku 2008 dostalo podporu 46 podnikateľov so sluchovým postihnutím, medzi nimi napríklad účtovník, stolár, ale aj takí, ktorí si otvorili kaviareň, kozmetický salón či dielňu na šitie padákov. Všetci museli prejsť pohovorom, kurzom a obhájiť svoj podnikateľský zámer. „Na kurze sa učia základom marketingu, financií a získavajú informácie v oblasti legislatívy. Tiež ich upozorňujeme na nástrahy trhu práce a rozširujeme tak ich možnosti uplatnenia sa,“ hovorí Nagyová.

Najhoršie sú úrady 
Biznis sa podľa grafičky Petry rozbehol viac-menej hladko. „Grantový program mi umožnil nakúpiť vybavenie, ktoré som najviac potrebovala do svojho grafického štúdia.“ Veľmi jej pomohli aj blízki. „Najťažšie bolo vybavovanie na úradoch, pre ktoré som ani nestíhala robiť.“  Klientom ponúka služby v oblasti grafického dizajnu, tlače, digitálnej fotografie či tvorby webstránok, komunikuje prevažne e-mailom. „Ak potrebujú niečo vybaviť telefonicky,mámasistentku.“ Zákaziek má dnes dosť, hľadá si však aj väčšieho klienta, aby mala stály príjem a istotu. „Chcem chodiť medzi ľudí a spolupracovať s firmami, ale ešte stále sa stretávam s nedôverčivosťou.“ Do šiesteho ročníka programu sa záujemcovia môžu hlásiť do 30. novembra. Pontis sa snaží kurzmi posunkového jazyka upozorniť aj verejnosť na bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111