20. 06. 2012 Nadácia Pontis

Naše mesto v našom meste

Mesto Žilina sa dňa 15. júna 2012 zapojilo do podujatia Nadácie Pontis a skupiny Engage „Naše mesto“

Mesto Žilina sa dňa 15. júna 2012 zapojilo do podujatia Nadácie Pontis a skupiny Engage „Naše mesto“, ktoré je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku a aj v strednej Európe. Podujatie sa koná v rôznych slovenských mestách a umožňuje prezentovať myšlienku dobrovoľnej pomoci komunite a zapojiť zamestnancov i dobrovoľníkov v celej krajine. Zamestnanci Mestského úradu v Žiline, na čele s primátorom mesta Žilina Igorom Chomom, pomáhali v rámci projektu „Naše mesto“ v Detskom sanatóriu – Jasliach Veľká Okružná. Sanatórium navštevujú deti s poruchami zraku od 2 do 5 rokov. „Vážim si, že našim ľuďom je stále vlastný pocit spolupatričnosti a ochoty pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Som rád, že spoločnými silami sa nám dnes podarilo urobiť kus užitočnej práce, ktorá by sa mala stať príkladom do budúcna pre obdobné akcie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa nezištne zapojili do realizácie tohto projektu“, s úsmevom na tvári konštatoval spokojný primátor Igor Choma. Úlohou dobrovoľníkov bolo natrieť oplotenie ihriska s plochou cca 170 m2, určeného pre deti z detských jaslí. Keďže Detské sanatórium nemá dostatok financií a pracovníkov na zabezpečenie prác vlastnými silami, pomoc dobrovoľníkov bola veľmi vítaná. Natretý plot bude skrášľovať prostredie, v ktorom detičky trávia svoj čas hrami.
Zároveň sa zvýši bezpečnosť a životnosť plotu. <

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111