28. 09. 2023 Filantropia

Nadačný fond SK-NIC podporil projekty zamerané na informačno-komunikačné technológie a kyber bezpečnosť

Medzi 18 projektov rozdelí SK-NIC takmer 150 000 eur.

Výzva na malé projekty trvala od 1. mája 2023 do 15. júna 2023. Do termínu uzávierky prišlo 203 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska. Formálne náležitosti splnilo 126 projektov. Tie sa dostali do vecného kola hodnotenia, kde sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu.
Zoznam hodnotených projektov v prvom kole nájdete v tomto dokumente. Hodnotitelia napokon navrhli schváliť 18 najlepších projektov.

Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:

1. Projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávacie), pričom v tejto téme bolo prihlásených až 77 % žiadostí.
2. Projekty v oblasti informačnej/kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zamerané na „bezpečný život pri existencii informačno-komunikačných technológií“. Projekty s touto témou tvorili 16 % žiadostí z celkového počtu prihlásených.
3. Aplikácie zamerané na podporu životného prostredia, ktoré tvorili 7 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Odborná komisia zhodnotila projekty a navrhla schváliť 18 z nich, uchádzajúcich sa o sumu 147 900,40 EUR. Požadované sumy sú v súlade s podmienkami výzvy v rozmedzí od 2 500 EUR do 10 000 EUR.

„Viac ako 1,2 milióna EUR. To je suma, ktorou sme doteraz prispeli k rozvoju nášho reálneho aj virtuálneho Slovenska prostredníctvom Fondu SK-NIC. Keď sme spúšťali prvú výzvu v roku 2019, mali sme obavy, či témy, ktoré sme vyhlásili, nájdu svoje projekty. Dnes však môžeme s radosťou konštatovať, že Slovensko je krajina úžasných ľudí s úžasnými nápadmi, ktoré nás vždy príjemne prekvapia. Požadovaná suma o podporu tentokrát prekročila alokáciu výzvy takmer 10-násobne. To je pre nás potvrdením, že rozvoj nášho tohto roku už 30-ročného Slovenska podporujeme správnym spôsobom a budeme v tom pokračovať. Ako už v podstate tradične, už teraz sa tešíme na verejnú prezentáciu víťazných projektov,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.

Podporené projekty

Žiadateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o.
Názov projektu: Program koordinátorov digitálnych kompetencií
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: Ženský algoritmus o.z.
Názov projektu: Študuj STEM
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: Thalia Teatro
Názov projektu: Halóóó?
Schválená suma: 8 500 eur

Žiadateľ: občianske združenie SaUvedom
Názov projektu: Swapka ti to zráta
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: BioHive o.z.
Názov projektu: Enviro a Medtech Lab inkubátora Lifbee Academy
Schválená suma: 6 000 eur

Žiadateľ: Aj Ty v IT
Názov projektu: AI Skills4Teachers: Transformácia výučby prostredníctvom umelej inteligencie
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Názov projektu: Podpora VŠ učiteľov v zavádzaní gamifikačných prvkov do praxe prostredníctvom aktívneho vzdelávania a e-kurzu
Schválená suma: 7 430 eur

Žiadateľ: Podtatranská knižnica v Poprade
Názov projektu: Za hranice stránok: Knihovníci v digitálnom svete
Schválená suma: 5 680 eur

Žiadateľ: Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.
Názov projektu: Snoezelen ako koncept informačno-komunikačných technológií vzdelávania ľudí so špeciálnymi potrebami
Schválená suma: 8 016,6 eur

Žiadateľ: CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
Názov projektu: Aby mali žiaci radosť z učenia sa
Schválená suma: 8 932,3 eur

Žiadateľ: Impact Games
Názov projektu: Gamifactory – Digitálne a hravé vzdelávanie
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: Košice IT Valley z.p.o
Názov projektu: Vzdelávajme virtuálne
Schválená suma: 9 683,5 eur

Žiadateľ: Touch&Speech n. o.
Názov projektu: Bee4Blind
Schválená suma: 10 000 eur

Žiadateľ: SPNA s. r. o.
Názov projektu: Greenie
Schválená suma: 9 900 eur

Žiadateľ: Staromestská knižnica
Názov projektu: Digitálne vzdelávanie pre všetkých
Schválená suma: 7 750 eur

Žiadateľ: Vydavateľstvo Detail s.r.o.
Názov projektu: Kyberpolis – vzdelávaj sa hrou
Schválená suma: 4 500 eur

Žiadateľ: SpišArt s.r.o.
Názov projektu: EcoKvíz pre všetkých
Schválená suma: 3 950 eur

Žiadateľ: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Názov projektu: Vtáčia hodinka
Schválená suma: 7 558 eur

Spolu podporené projekty: 147 900,4 eur

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111