22. 11. 2022 Filantropia

Nadačný fond SEPS podporil 8 organizácií sumou 70 000 eur

V rámci výzvy Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava mohli predkladatelia projektov mohli žiadať o grant vo výške až 15 000 €. 

Cieľom grantového programu Podpora súťaží na popularizáciu vedy a techniky bolo podporiť realizáciu aktivít a inovatívnych prístupov zameraných na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky pre 2. stupeň základných škôl, pre stredné a vysoké školy.

Stretnutie hodnotiacej komisie sa konalo online dňa 26. 10. 2022 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Hodnotiaca komisia pozostávala z hodnotiteľov:

  • Zuzana Bednárová (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.),
  • Jozef Beňuška (Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha Martin),
  • Júlia Miklovičová (Národný inštitút vzdelávania a mládeže),
  • Andrea Putalová (Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti),
  • Matej Sedláček (Národný inštitút vzdelávania a mládeže).

Za Nadáciu Pontis sa stretnutia zúčastnil:

  • Petra Dubeňová
  • Marek Richter

Hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť podporu 8 organizáciám v sume 70 000 €. Projekty budú realizované od 01. 11. 2022 do 30. 06. 2023.

Tu sú vybrané z nich:

Vedecký MA-CHE-R

Predkladateľ: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

Projekt reaguje na slabé prepájanie vedomostí z jednotlivých predmetov, ale aj s praxou. Učiteľom aj žiakom prináša iný pohľad na vyučovanie dvoch náročných predmetov a vytvára im priestor na vzájomnú diskusiu v danej problematike. Náplňou projektu je rozšírenie matematických a chemických poznatkov a kompetencií v oblasti riešenia úloh z praxe a tiež zážitková forma zameraná na tvorbu vedeckého projektu, jeho prezentácie a využitie v praxi, ako aj ukážka práce s robotickou stavebnicou pri riešení témy Energia. Zámerom projektu je usporiadať súťaže a workshopy v troch kolách – online súťaž dvojíc v rámci Slovenska, prednášky a zážitkové aktivity pre 20 najúspešnejších riešiteľov a prezentácie projektov.

VEDECKÉ KRABICE

Predkladateľ: Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená

Súťaž VEDECKÉ KRABICE bude prebiehať v 2 súťažných kolách formou pošty a online. Prvých 50 škôl, ktoré sa rozhodnú zapojiť do súťaže, obdržia krabicu s tajnými vedeckými pomôckami. S využitím získaných pomôcok urobia inovatívny pokus alebo experiment a výsledky odprezentujú vo forme krátkeho videa a postupu vo facebookovej skupine. Experimenty bude hodnotiaca komisia na základe vopred známych kritérií podľa štatútu súťaže. 3 víťazné školy získajú mikroskop.

Semináre Pikomat a Pikofyz

Predkladateľ: P – MAT, n.o.

Projekt zahŕňa letnú časť seminárov Pikomat a Pikofyz. Ide o 3-kolovú súťaž, kde v každom kole deti riešia 4 – 5 úloh, pričom popisujú celé riešenie a nielen výsledok. Získajú individuálnu spätnú väzbu od dobrovoľníkov, vzorové riešenia a hodnotenie. Najúspešnejší riešitelia budú mať možnosť zúčastniť sa  týždňového sústredenia počas letných prázdnin. Na sústredení sú pre ne pripravené odborné prednášky s využitím Hejného metódy, zážitkový program s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky a klimatické aktivity. Zároveň sa stávajú súčasťou komunity ľudí so záujmom o matematiku a fyziku, čo ich motivuje k ďalšiemu rozvoju.

 

Zoznam všetkých podporených projektov 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.