11. 07. 2023 Filantropia

Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti podporia 3 investigatívne projekty

Akadémia investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) vznikla vďaka spolupráci Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti. Desať mladých novinárov a novinárok v máji 2023 absolvovalo tretí ročník tohto vzdelávania. Cieľom projektu je rozširovať rady investigatívnych novinárov a ponúknuť im nástroje na efektívnu prácu pri odhaľovaní skrytých káuz, o ktorých by sa verejnosť mala dozvedieť.

V nadväznosti na úspešne zvládnutú Akadémiu investigatívnej žurnalistiky 2023 sa jej absolventi a absolventky mohli uchádzať o získanie grantu v hodnote 2 000 eur na svoj investigatívny projekt v podobe článku či iného mediálneho výstupu. Nezávislá hodnotiaca komisia v zložení Xénia Makarová, Ján Hacek, Jana Neumannová  rozhodla o podpore 3 projektov v celkovej hodnote 6 000 eur.

Okrem finančnej podpory získavajú aj mentorskú pomoc zo strany skúsených investigatívnych novinárov: Lukáša Dika, Martina Turčeka a Evy Mihočkovej. Udelené granty prispejú k skvalitneniu žurnalistiky na Slovensku a podporia investigatívne projekty, ktoré zvýšia spoločenský dopad slobodných a názorovo pluralitných informácií.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111