02. 10. 2023 Filantropia

Mercedes Benz Financial podporil projekty zamerané na sociálnu pomoc

Medzi sedem organizácií rozdelil nadačný fond 18-tisíc eur.

Téme sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji sa venuje Nadačný fond Mercedes Benz Financial od roku 2018. Aj teraz podporil sedem organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, deťom z detských domovov pri začleňovaní, krízovým centrám pre ženy či zamestnávaniu ľudí so znevýhodnením.

Medzi podporené organizácie patrí občianske združenie Cesta von s projektom Omama – posilňovanie rodičovských schopností a rozvoj detí od narodenia. Projekt zabezpečuje na 3 mesiace stimulačné lekcie pre 40 detí a rozvoj rodičovských zručností ich rodičov v obciach Telgárt a Šumiac. V oboch lokalitách pôsobia nové omamy Monika a Jarka, ktoré pracujú pod vedením mentorky Paulíny. Mentorka pomáha omamám osobnostne rásť a precvičovať v praxi všetko to, čo sa omamy naučili na školeniach s odborníkmi.
Vďaka podpore z Nadačného fondu Mercedes Benz Financial budú môcť ďalej pravidelne navštevovať rodiny zapojené do programu a posilňovať deti aj rodičov. Projekt získal podporu vo výške 4-tisíc eur.

Podporu získalo aj občianske združenie Domov – Dúha s projektom Pomoc BŽD DÚHA 2023 vo výške 2-tisíc eur. Združenie otvorilo v roku 2016 bezpečný ženský dom. Slúži matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Dom má 16 lôžok a sídli na utajenej adrese. Zdroje združenia sú dlhodobo poddimenzované, vedia pokryť len základné potreby zariadenia. Projekt je preto zameraný na podporu chodu zariadenia.

Medzi podporené organizácie patrí aj nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá so svojim projektom Strava pre ľudí bez domova získala z fondu podporu vo výške takmer 3-tisíc eur (2 872,65 eur). Z finančných prostriedkov chcú zabezpečiť teplú výživnú stravu pre ľudí, ktorým vo svojich zariadeniach pomáhajú a poskytujú služby.

Zoznam všetkých podporených projektov

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111