06. 07. 2012 Nadácia Pontis

Kurz posunkovej reči na pláži

Povedz to posunkom je názov workshopu kde môžu ľudia spoznať svet nepočujúcich a naučiť sa najpoužívanejšie posunky.

http://csr.etrend.sk/magazin-aktivity-firiem/kurz-posunkovej-reci-na-plazi.html

Povedz to posunkom je názov workshopu, prostredníctvom ktorého môžu Bratislavčania a návštevníci Magio pláže spoznať svet nepočujúcich a naučiť sa najpoužívanejšie posunky. Workshop bude viesť známy tlmočník z posunkového jazyka Robert Šarina.
Na začiatku je najťažšie rozhýbať ruky, ale potom to už ide samo. Základy posunkového jazyka sa dajú zvládnuť pomerne rýchlo. „Svet nepočujúcich, ich jazyk, myslenie a vnímanie sveta sú vizuálne. Posunkový jazyk má manuálno-vizuálnu formu a slovenčina je pre nepočujúcich takmer cudzí jazyk,“ vysvetľuje. Nepočujúci majú aj preto často problémy pri čítaní s porozumením, s vnímaním metafory, preneseného významu a humoru so skrytou pointou. Nepočujúci majú podľa Roberta Šarinu svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť síce odlišný, ale plnohodnotný život. „Nepočuť nie je problém. Problém je postoj väčšinovej spoločnosti počujúcich k nepočujúcim ľuďom. Niekedy sa bariéry odstraňujú ťažšie ako tie stavebné,“ tvrdí tlmočník, ktorý chce o tom presvedčiť aj účastníkov nedeľných workshopov. Počujúci sa napríklad často čudujú, keď stretnú nepočujúceho na diskotéke alebo na akcii, kde hrá elektronická hudba. Nie je to však nič nezvyčajné. Niektorí nepočujúci dokážu vnímať určité hlboké tóny a ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci výborne tancujú. „Na Slovensku máme nepočujúceho Techno DJa a vo Fínsku žije významný hip-hopový umelec s menom Signmark,“ dodáva Robert Šarina. Kurz posunkového jazyka pre verejnosť sa na bratislavskej Magio pláži uskutoční každú druhú nedeľu o 17.00 hodine v termínoch 1.,15. a 29.júla a 12., 26. augusta v priestoroch čitárne. Kurzy organizuje Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis. Robert Šarina sa spolu s nepočujúcim paraglidistom Jozefom Markovičom objaví aj na festivale Bažant Pohoda v stane Dobrá krajina. Vďaka programu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie si rozbehol vlastný biznis a dnes sa ako jediný nepočujúci na Slovensku venuje šitiu padákov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111