17. 09. 2013 Sociálne inovácie

Konzultanti pomáhajú pro bono

Profesionálne konzultantské služby od skúsených ľudí z Accenture.

Accenture pomáha aj pro bono

Accenture v rámci svojej darcovskej stratégie, v ktorej sa snaží zvyšovať zručnosti ľudí, aby sa dokázali zamestnať na trhu práce, pomáha aj poskytnutím svojích profesionálnych konzultantských služieb. Počas troch rokoch sa vďaka pro bono službám Accenture podarilo implementovať CRM systém v Nadácii Pontis. Implementovaním sa sprehľadnill tok financií a komunikácia s partnermi.  

Nadácia Pontis získala pro bono služby od Accenture v podobe odbornej práce v jednom roku vo výške 55 000 USD od divízie Consulting a 40 000 USD od divízie Technology Solutions. Vďaka pro bono službám

– sa zjednodušila administrácia záverečných správ pre donorov

– sa zjednodušilo a ujednotilo zadávanie cestovných príkazov

– sa prepojil sa Mailchimp s databázou 

– získali cenné poradenstvo pri redizajne webu Nadácie a pri konsolidácii prepojených stránok

– zautomatizoval sa import kontaktov z webových stránok do databázy

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111