25. 07. 2014 Sociálne inovácie

Konferencia Rozvoj a demokracia sa okrem zaujímavých spíkrov predstaví aj s novými formátmi

Diskusné panely tento rok nahradia osobnejšie okrúhle stoly.

Tretí ročník medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia sa bude zaoberať intenzitou a efektivitou medzinárodnej rozvojovej spolupráce vyšehradských krajín, ktoré sú v  čoraz významnejšími aktérmi v tejto oblasti. Krajiny V4 zdieľajú podobné výzvy a skúsenosti, čo zároveň vytvára priestor na užšiu spoluprácu, ako aj spoločnú realizáciu projektov a koherenciu ich (rozvojových) politík. Súčasťou rozvojovej spolupráce sa postupne stal aj prenos tranzičných skúsenosti uplatňovaných pri procese demokratizácie krajín, pri ktorom zohrávajú dôležitú rolu práve skúsenosti krajín V4, ktoré prešli obdobným prechodom k demokracii. Konferencia vytvára unikátny priestor na spoločnú výmenu názorov a skúseností, ktorý stimuluje odborný dialóg a posilňuje spoločné aktivity relevantných aktérov vo V4.

Zaznejú aj inšpiratívne príbehy zo sveta CSR v rozvojových krajinách

Tohtoročná konferencia sa okrem zaujímavých spíkrov predstaví aj s novými formátmi. Po plenárnych diskusných paneloch na témy posilnená spolupráca krajín V4 a udržateľné rozvojové ciele, budú návštevníkov konferencie čakať krátke prezentácie o inšpiráciách pre zodpovedné podnikanie (CSR) v rozvojových krajinách. Keďže na Slovensku sa súkromný sektor v rozvojovej spolupráci príliš neangažuje, zahraniční experti v tejto časti programu predstavia inšpiratívne príbehy. Úspešné a podnetné príklady CSR v rozvojovej spolupráci predstaví skupina spíkrov, medzi inými aj odborníčka na CSR Melissa Whelams, ktorá sa špecializuje na rozvoj miestnych komunít a zapájanie zainteresovaných strán v ťažobnom priemysle, najmä v rozvojových krajinách.

Vo viac ako 20 krajinách sveta pomáhala uplatňovať rôzne medzinárodné normy týkajúce sa firemnej udržateľnosti, zásad pre bezpečnosť, ľudských práv a rozvoja politiky CSR.Záver konferencie bude koncipovaný do okrúhlych stolov. Pri každom stole sa bude diskutovať na inú tému. Okrúhle stoly budú mať dvoch až troch spíkrov, ktorí sú v danej oblasti odborníkmi a účastníci konferencie s nimi budú môcť osobne diskutovať a klásť im otázky. Simultánne bude prebiehať sedem okrúhlych stolov a návštevníci konferencie sa budú môcť medzi jednotlivými stolmi počas diskusií voľne presúvať podľa vlastných preferencií.

Témy okrúhlych stolov:

  1. Partneri V4 v rozvojovej spolupráci
  2. Budúcnosť globálneho vzdelávania: zmeny v paradigme a chápaní globálnych tém
  3. Koherencia politík pre rozvoj – nové výzvy pre V4 krajiny
  4. Efektívne nástroje občianskej participácie na zapojenie sa do verejnej politiky na západnom Balkáne
  5. Zodpovedné podnikanie a ekonomický rozvoj
  6. V4 a Východné partnerstvo: Ako môžu malým krajinám pomôcť malé objemy ODA?
  7. Ako zabezpečiť, aby EÚ zohrávala aktívnejšiu a zásadnejšiu rolu v podpore demokracie, slobody a ľudských práv v meniacej sa geopolitickej klíme?

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111