21. 10. 2022 Nadácia Pontis

Iniciatíva Meet and Code približuje deťom svet moderných technológií a programovania

Stretnime sa a kódujme! Iniciatíva Meet and Code už po šiesty raz pozýva deti a mladých ľudí v Európe na zaujímavé stretnutia s umelou inteligenciou, stavanie, kódovanie alebo súboje robotov, programovanie, prípravu svojej prvej aplikácie či webovej stránky alebo simuláciu riadenia mestskej dopravy a hľadania smart riešení pre moderné farmy.

Pojmy ako Python, micro:bit, 3D tlač, Scratch, JavaScript, Blockly, C++, HTML sa tak stávajú pre účastníkov a účaastníčky známymi a používanými nástrojmi. Vďaka grantu vo výške od 300 do 500 eur si môžu zapojené organizácie zakúpiť hardvér a využiť ho aj pri ďalších podujatiach, na krúžkoch alebo v rámci vyučovacích hodín na školách.

Meet and Code na Slovensku

Na Slovensku sa do organizovania podujatí Meet and Code zapájajú malé i veľké, lokálne aj celoslovenské organizácie – občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy alebo združenia rodičov pri základných školách, gymnáziách či odborných školách. Od roku 2017 bolo celkovo podporených 232 podujatí po celom Slovensku.

Tento rok sa účastníci podujatí Meet and Code stretnú pri programovaní Lego robotov v Martine, Banskej Bystrici, Moldave nad Bodvou, Púchove a Košiciach, príprave robotov na výskum Marsu v Bratislave, sumo zápasoch micro:bitov vo Zvolene, pri úniku z Escape Roomu pomocou programovania v Hanušovciach nad Topľou alebo na programovacom hackthone v Prešove. Pozrite si prehľad podporených projektov v roku 2022.  

Organizácie zo Slovenska môžu požiadať o grant vo výške 400 eur na jedno podujatie, zvyčajne od 1. júna do 15. septembra. Projekty sú následne realizované v období od 1. septembra do 31. októbra daného roku. Návrhy projektov spolu so žiadosťou o grant prijímame prostredníctvom jednoduchého formulára na webe iniciatívy: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/event.

O iniciatíve

Iniciatíva Meet and Code vznikla v roku 2017 s cieľom predstaviť deťom a mladým ľuďom svet vedy, techniky, moderných technológií a programovania. Realizácia podujatí je sústredená najmä v období októbrového Európskeho týždňa programovania, s ktorého myšlienkou prišla v roku 2013 iniciatíva Mladých poradcov (Young Advisors), poradnej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroes, a ktorá je dodnes podporovaná Európskou komisiou.

Od roku 2018 môžu organizácie zapojiť svoje podujatia aj do súťaže o cenu Meet and Code Award vo vyhlásených súťažných kategóriách. Medzinárodná porota vyberá z nominovaných podujatí 3 finalistov a celkový víťaz v každej kategórii získa finančnú odmenu 2 000 eur na realizáciu svojich vzdelávacích aktivít. V roku 2018 malo aj Slovensko svojho finalistu v súťaži! Pre rok 2022 boli vyhlásené kategórie: Dievčatá v IT!, Diverzita, Komunita, Kódovanie pre planétu a Kódovanie pre Európu.

Tento rok sa v rámci Meet and Code organizujú podujatia v krajinách: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina a Veľká Británia.

Za iniciatívou stoja jej zakladajúci partneri – softvérová spoločnosť SAP, nezisková organizácia Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH (ako nemecký partner Techsoup) a TechSoup Europe spolu s jej partnerskými organizáciami organizovanými v sieti TechSoup Europe. Partnerom iniciatívy je na Slovensku nezisková organizácia Pontis n. o., ktorá je zároveň aj administrátorom programu Techsoup Slovensko.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.