07. 11. 2012 Zodpovedné podnikanie

Dôvtipné nápady od Pumy

Spoločnosť Puma sa snaží vyrábať ekologickejšie výrobky.

© ecouterre.com

Predstavitelia nemeckej spoločnosti Puma si uvedomujú, že ak sa naozaj chcú vydať cestou udržateľnosti, musia presne vedieť, aký je dopad spoločnosti na životné prostredie v rámci celého dodávateľského reťazca. Puma si preto vytvorila výkaz environmentálnych ziskov a strát, a teda berie planétu ako dodávateľa, za „služby“ ktorého (čerstvý vzduch, čistá voda, zdravá biodiverzita, úrodná pôda) treba platiť.

Z výsledkov je zjavné, že 6% z celkových nákladov spoločnosti vzniká v rámci jej priamej činnosti, napríklad v kanceláriách, skladoch a obchodoch. Nasledovných 9% u dodávateľov, teda v podnikoch, ktoré zodpovedajú za výrobu topánok a oblečenia značky Puma. Zvyšných 85% (124 miliónov eur) sa spája so zdrojmi surovín, akými sú koža, bavlna a guma.

Z analýzy vyplýva, že dodávatelia, nad ktorými má Puma značnú kontrolu, sú zodpovední za väčšinu odpadu, ktorý spoločnosť produkuje. Spoločne preto pracujú na jeho redukcii prostredníctvom nových nápadov a technológií, vďaka ktorým sa znižuje množstvo vyhodeného materiálu.

Už od roku 2010 napríklad Puma využíva nový dizajn škatúľ na topánky. Clever Little Bag (Bystrá taštička) ušetrí oproti klasickej škatuli 8 500 ton papiera, 20 miliónov megajoulov elektriny, milión litrov palivového oleja, milión litrov vody, 500 000 litrov nafty a 275 ton plastov ročne.

Výsledkom najnovších snáh je zasa kolekcia biologicky rozložiteľných topánok a oblečenia. Do predaja sa dostane v roku 2013 a bude zahŕňať rozložiteľné tenisky, tričká a recyklovateľné plastové bundy a batohy. Po tom, čo výrobky doslúžia, bude možné ich vrátiť do obchodov na ďalšie spracovanie.

Projekt Pumy môže byť pre ostatné firmy inšpiratívny najmä preto, že dokáže ohodnotiť nielen terajší dopad spoločnosti, ale aj budúce riziká, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s poklesom prírodných zdrojov.

Zdroje: puma.com, eco-business.com, guardian.co.uk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111