08. 06. 2023 Filantropia

Ďalšie občianske organizácie získali finančné prostriedky na pomoc ľuďom z Ukrajiny

Zverejňujeme výsledky druhého kola žiadostí o finančný príspevok v Národnom projekte EU-CARE.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len Národný projekt EU-CARE) zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov občianskym organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP EU-CARE v druhom kole:

Zoznam schválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia

 • Berkat Slovensko, o.z.
 • Dobrovoľný hasičský zbor Snežnica
 • FIREMEDICAL o.z.
 • Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov
 • Občianske združenie Brána do života
 • ORMIS n.o.
 • Prešovský hudobný spolok Súzvuk
 • Rozmanita
 • Slovenská humanitná rada
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota
 • Slovenský skauting, o. z.
 • Stará jedáleň
 • Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva
 • Vaša charita, n.o.
 • ZADOBE

Zoznam neschválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia (zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP EU-CARE)

 • PRELIEZKA, o.z.

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia (zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP EU-CARE)

 • PRELIEZKA, o.z.

Zoznam vyradených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Cirkevná škola v prírode
 • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky
 • Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111