03. 01. 2013 Zodpovedné podnikanie

Apple na zodpovednej ceste

Asociácia pre spravodlivú prácu spolu s Apple vypracovali plán pre zodpovednejšie podnikanie.

© Shemp65/flickr.com

Rok 2012 bol pre Apple rušným rokom. Začiatkom roka čelila spoločnosť rozsiahlej kritike ohľadne podmienok pracovníkov v čínskych továrniach Foxconn-u, ktorý je jej hlavným dodávateľom. Vo februári preto Apple vyzval inšpektorov z Fair Labour Association, aby situáciu v továrňach skontrolovali.

Fair Labor Association (FLA – Asociácia pre spravodlivú prácu) je združením univerzít, mimovládnych organizácií, ale aj firiem, ktoré sa zasadzujú za práva, bezpečné pracovné podmienky a spravodlivú odmenu zamestnancov po celom svete. Spoločnosť Apple sa začiatkom roka 2012 stala vôbec prvým členom FLA z elektronického priemyslu.

Šéf spoločnosti, Tim Cook, vyhlásil, že transparentnosť je jedna z priorít spoločnosti: “Chceme byť tak inovatívni v rámci našej zodpovednosti k dodávateľom, ako to dokážeme s našimi produktami.“

Vo februári a marci 2012 uskutočnila FLA celkový prieskum, v rámci ktorého zhodnotila pracovné podmienky vo fabrikách a ich súlad s čínskym pracovným právom. Súčasťou nezávislého auditu bol okrem iného rozhovor s tisíckami zamestnancov o pracovných a životných podmienkach, vrátane zdravia, bezpečnosti, finančného ohodnotenia za prácu, dĺžky pracovného času a komunikácie s vedúcimi pracovníkmi. Prebehlo tak najkomplexnejšie a najdetailnejšie hodnotenie v dejinách spracovateľského priemyslu.

So spoločnosťou Apple FLA následne vytvorila ambiciózny 15-mesačný akčný plán s presnými termínmi dosiahnutia stanovených cieľov. V júni a júli sa nezávislí vyšetrovatelia do hál vrátili, aby si overili plnenie cieľov.

Keď sme v máji ukončili naše vyšetrovanie, Foxconn prisľúbil, že vyrieši problémy. Zabezpečí, aby študenti nepracovali po skončení pracovnej doby, aby bolo ich zaradenie bližšie odboru ich štúdia a aby mohli stáž slobodne ukončiť, ak si to želajú a vtedy, keď sa tak rozhodnú,” povedali inšpektori FLA.

Podľa FLA prijal Foxconn aj kroky na naplnenie najvýznamnejšieho záväzku. Skrátiť pracovný čas tak, aby bol v súlade so zákonom, teda na maximálne 40 hodín týždenne plus priemerných 9 hodín nadčasov. Pomohol takisto migrujúcim pracovníkom, ktorí sú v Shenzene zamestnaní, navýšiť rozsah dávok poistenia v nezamestnanosti. Urobil tak podporou zákona, ktorý im od 1. januára 2013 umožní vstúpiť do siete poistenia v nezamestnanosti.

Viacerí komentátori zhodnotili nevídanú ochotu Apple riešiť problémy, ktoré doteraz spoločnosť skôr zmietla pod koberec tým, že si konečne uvedomila limity svojho vplyvu a imidžu. Ani najbohatšia a najviac marketingovo “sexy“ firma na svete si totiž už nemôže dovoliť všetko, aby jej to verní zákazníci vždy prepáčili. Nový prístup k zodpovednosti do spoločnosti navyše prišiel s novým šéfom Timom Cookom, ktorý nahradil zosnulého zakladateľa, Steva Jobsa.

Podrobnosti o programe zodpovednosti k dodávateľom spoločnosti Apple nájdete na internetovej adrese www.apple.com/supplierresponsibility.

Zdroje: triplepundit.com, apple.com, fairlabor.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111