24. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

Aj prepúšťanie môže byť zodpovedné

O tom, ako realizovať personálne zmeny na pracovisku zodpovedne sme sa rozprávali so Zuzanou Podkonickou zo spoločnosti Scott & Hagget.

Zodpovedné podnikanie sa týka aj citlivých záležitostí, ktorým sa firma obyčajne snaží vyhnúť. O tom, ako nevyhnutné organizačné zmeny na pracovisku zrealizovať zodpovedne a ľudsky, sme sa rozprávali so Zuzanou Podkonickouklinickou psychologičkou a senior konzultantkou z konzultačnej a tréningovej spoločnosti Scott & Hagget.


Aké má firma možnosti, keď sa chce vyhnúť prepúšťaniu, hoci ekonomické výsledky ju do toho nútia?

Firma sa môže rozhodnúť prijať opatrenia, ktoré pomôžu jej zamestnancom nestratiť prácu, aj keď sa budú musieť prispôsobiť novým podmienkam. Firma môže napríklad zrušiť zmluvy s niektorými dodávateľskými spoločnosťami a zaškoliť alebo rekvalifikovať svojich zamestnancov pre výkon práce doteraz vykonávanej dodávateľom. Ďalšou možnosťou je zrušiť prácu vykonávanú na dohodu a podobné zmluvy a presunúť ju na svojich rekvalifikovaných zamestnancov. Zdieľané pracovné miesta, skrátené pracovné úväzky prípadne leasing zamestnancov do inej firmy sú tiež alternatívnymi riešeniami nepriaznivej situácie. Firmy sa často vedia so svojimi zamestnancami dohodnúť na neplatenej dovolenke alebo na 75%-nej mzde na dohodnuté obdobie.

Čo robí prepúšťanie zodpovedným?

Zodpovedné prepúšťanie je plnenie si mravných a právnych povinností voči zamestnancovi, ktorého sa spoločnosť rozhodne prepustiť. Spoločnosť preberá zodpovednosť za svoj akt a snaží sa minimalizovať negatívne dopady na dotknutého zamestnanca a rovnako aj na zamestnancov zostávajúcich vo firme. Dobre zvládnuté prepúšťanie znamená aj rýchlu stabilizáciu zmeneného pracovného prostredia.

Čo všetko môže firma spraviť, aby minimalizovala negatívny dopad straty práce na zamestnanca?

Dôležitý je postup pri oznámení rozhodnutia o prepustení, ktorý by mal byť predovšetkým otvorený a jasný. Zamestnanci by mali byť informovaní v dostatočnom predstihu, príčiny prepúšťania by mali byť odkomunikované rovnako ako vysvetlenie prečo práve oni. Ak firma disponuje finančnými prostriedkami je nápomocné poskytnúť odstupné prípadne ponúknuť aspoň niektorú zo služieb outplacementu. Outplacement poskytuje služby ako analýza potenciálu a možností uplatnenia sa na trhu práce, psychické a odborné poradenstvo ako aj vhodné doškolovacie alebo rekvalifikačné kurzy, ktoré prispievajú k psychickej stabilizácii aktivizácii odchádzajúceho zamestnanca. V prípade nedostatočných finančných zdrojov môže firma využiť svojich zamestnancov napríklad na rekvalifikáciu odchádzajúcich zamestnancov.

Sú súčasťou stratégie zodpovedného prepúšťania aj špeciálne opatrenia pre zostávajúcich zamestnancov?

Stabilizácia zostávajúcich zamestnancov je kľúčová pre efektívne fungovanie reorganizovanej spoločnosti. Jednou z možností pre upevnenie stability je ponúknutie externej psychologickej podpory, ktorú môžu zamestnanci anonymne využiť na prispôsobenie sa novým podmienkam alebo skupinovo formou podporných skupín. Efektivitu môžu zvýšiť aj tréningy kompetencií, ktoré zamestnanci potrebujú pre svoj výkon, napríklad riešenie problémov a zmena.

 

Ivana Kullová, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111