Pre médiá

Pre médiá

ODBORNÍCI A ODBORNÍČKY NA TÉMY

 Zodpovedné podnikanie

Michal Kišša

výkonný riaditeľ

02 5710 8111
michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal zodpovedá za strategické riadenie tímov zodpovedného podnikania, fondov, komunity a PR. Zastrešuje tiež fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými partnermi.

Ivana Vagaská

tímlíderka/senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

✓ Sociálne inovácie

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Norbert Maur

tímlíder/senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím Impact Labu. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít, koordináciu zapojených stakeholderov a fundraising.

✓ Filantropia

Ivana Kompasová

tímlíderka/senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

0907 400 164
fero.pauliny@nadaciapontis.sk

Fero sa venuje rozvoju a popularizácii strategickej filantropie na Slovensku. Pomáha individuálnym donorom a donorkám vyberať tie najlepšie organizácie a aktívne ich sprevádza na ich filantropickej ceste, aby bola ich pomoc efektívna a mala čo najväčší spoločenský dopad.

✓ Firemné dobrovoľníctvo

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana má na starosti organizáciu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto a strategické programy dobrovoľníctva pre firmy.

✓ Diverzita

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

TLAČOVÉ SPRÁVY

KONTAKT NA PR ODDELENIE

Veronika Šoltinská

tímlíderka/senior PR manažérka

0908 845 483
veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

Veronika vedie PR tím, má na starosti externú aj internú komunikačnú stratégiu nadácie, ako aj jednotlivých programov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111