31. 01. 2012 Nadácia Pontis

Reklama pre tretí sektor

V minulom roku sa s reklamou pre neziskový sektor objavilo hneď niekoľko rekám.

Staroba sa nás dotýka 
Jedinečný projekt zrealizovala pre nadáciu na podporu sociálnych zmien SOCIA agentúra CD-Creative Department. Kampaň bola založená na kontraste medzi známou mladou osobnosťou a starými rukami. Výnimočnosť dodalo kampani aj vizuálne vyhotovenie s potenciálom emocionálne zasiahnuť človeka.

Vo svetlách reflektorov 
Kampaň pre 18. ročník medzinárodného festivalu divadelných škôl Istropolitana projekt pripravila agentúra VACULIK ADVERTISING. Nosnou ideou bola príprava študentov na divadelný festival veľmi netradičným spôsobom – vo svetle reflektorov. Na otázku o dôvode úspechu kampane pre VŠMU na Zlatom klinci Juraj Vaculík, riaditeľ agentúry VACULIK ADVERTISING, povedal: „Naša idea bola výrazná a mediálne neutrálna.“

Dobročinnosť pod záštitou Slnka 
Dobrý anjel je adresný charitatívny systém, ktorý je jedinečný v tom, že príspevky od darcov posiela rodinám chorým v plnej výške. Prevádzka bola financovaná zo súkromných zdrojov, čo je dlhodobo neudržateľné. Preto prišli zakladatelia Andrej Kiska a Igor Brossman s nápadom Veľvyslanectva Slnka a unikátnou romantickou hrou s cieľom zabezpečiť financovanie prevádzky charitatívneho projektu Dobrý anjel. Od spustenia projektu môže každý človek na planéte Zem darovať svojmu blízkemu slnečné lúče, ktoré svietia k nemu domov. Týmito lúčmi ho vymenúva na rok za veľvyslanca Slnka. Lúče sú zdarma, darca platí poplatok za certifikát Veľvyslanca Slnka. Zisk ide na financovanie prevádzky Dobrého anjela.

Rómovia by mali začať makať 
Od malého teasingu, ktorý vzbudil patričnú pozornosť, určite nik neočakával, že sa z toho vykľuje kampaň k 2 % z daní pre združenie Divé maky. 
Petra Polnišová najskôr vyhlásila, že „Rómovia by mali začať makať“, neskôr k tomu dodala aj „na svojom talente“. K Petre sa neskôr pridali aj ďalšie osobnosti, ako napríklad Ondrej Kovaľ, Jaro Bekr, Filip Tůma či Silvia Šarköziová. V televíznom spote potom vystúpili aj samotné deti z programu Divé maky. Provokatívnou kampaňou chcela agentúra VACULIK ADVERTISING, ktorá ju navrhla, spolu so združením Divé maky narušiť stereotyp vnímavania rómskej problematiky o tom, akí sú Rómovia zlí, ako kradnú, nič nerobia… To, či sa to podarilo, iste vedia tvorcovia, Stratégie konštatujú, že kontroverzná kampaň naozaj zaujala.

Zanechávame stopu 
Toto motto sa stalo nielen motívom 8. ročníka ocenení Via Bona Slovakia za rok 2010, ale aj podstatou odlíšenia firiem, ktoré sa vydali na cestu zodpovedného podnikania. Hlavnú cenu pre veľké podniky získala spoločnosť Orange. Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania bola udelená spoločnosti Nera Networks

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111