22. 05. 2024 Sociálne inovácie

Projekty nabité energiou! Po inšpiráciu pred Budúcnosť INAK EXPO sme si zašli do storočnej elektrárne

Ak sa sociálne inovácie rodia v prostredí, ktoré dýcha históriou a samé bolo pred vyše sto rokmi veľkou technickou inováciou, bude to na výsledku určite cítiť! Proces tvorby tohtoročných projektov, ktoré budú deti prezentovať na Budúcnosť INAK EXPO 2024, vrcholil na hackathone medzi múrmi industriálnej Elektrárne Piešťany. Naše účastníčky a účastníci ich kreovali v spolupráci s mentormi z biznisu či samosprávy.

Ako predstaviť filantropiu školákom a školáčkam na druhom stupni ZŠ, ako zorganizovať výsadbu zelene a revitalizáciu areálu jednej zo zvolenských materských škôl, ako zdokonaliť systém zberu a separovania odpadov, či ako dopodrobna rozplánovať a zorganizovať interaktívny kvíz pre podujatie pretekov elektro-formúl. Myslíte si, že to je pre ôsmakov a deviatakov príliš tvrdý oriešok? Nie pre našich z Budúcnosti INAK!

Piešťanská Elektrárňa, ako bez preklepu znie originálny názov v súčasnosti eventového priestoru v tomto kúpeľnom meste, nás privítala, ako sa na elektráreň patrí, s energiou a nábojom. A presne tak sme náš jarný hackathon odštartovali.

Tímy pracujú s mentormi z biznisu aj zo samosprávy

„Je skvelé pracovať v tíme, mať rôzne pohľady na vec, porozprávať sa o projekte, na ktorom pracujeme. Riešime aj výzvy, ktoré pred nami stoja a spolu s mentormi vychytávame muchy,“ konštatovala Betka, účastníčka programu z trnavského centra, s tým, že celodenný hackathon dáva priestor na komplexnú analýzu pripravovaných inovácií.

Štyri tímy zo Zvolena a z Trnavy sa spolu s mentormi postavili výzvam čelom. Privádzali nápady a myšlienky na papier a jednou nohou do reality. Identifikovali prekážky, na ktoré môžu pri realizácii svojich inovácií naraziť, navrhovali riešenia, dolaďovali detaily. S jednotlivými tímami kreatívne spolupracovali naši mentori: Jozef Goga z firmy Sensoneo, František Paulíny, Ivana Kompasová a Matúš Labanc z Nadácie Pontis a Silvia Husáriková z radnice mesta Zvolen.

A ako sa mentorom s našimi mladými inovátormi a inovátorkami v Piešťanoch pracovalo? „Deti sú skvelé. Pracuje sa s nimi naozaj výborne. Občas je človek až prekvapený, akú majú fantáziu. A práve to v nich chceme podnietiť,“ zhrnul svoje bezprostredné pocity z hackathonu Jozef Goga zo Sensoneo, ktorý je „krstným ocom“ inovácie, ako zbierať a separovať odpad efektívnejšie s využitím „eko-bota“.

S naším programom spolupracuje aj zvolenská radnica. Mesto Zvolen vytypovalo materskú škôlku, kde naše deti zrealizujú výsadbu rastlín v areáli spolu s jeho revitalizáciou. „Pači sa mi prepojenie detí z Budúcnosti INAK s nami, so samosprávou. Na úrade sa venujeme aj mestskej zeleni, kolegovia majú na starosti rastliny v celom Zvolene, a tak môžu deťom odborne poradiť, aké rastliny sú do ktorého prostredia vhodné,“ vyzdvihla plusy kooperácie mesta a detí z nášho programu Silvia Husáriková, vedúca organizačného odboru mesta Zvolen.

Do projektového finále nás privedie roadmapa s presnými krokmi

Každý tím mal pripraviť prototyp svojho nápadu – sociálnej inovácie a zároveň „roadmapu“, teda presný postup krokov pri finalizácii projektov pre obdobie do začiatku EXPA. Skvelou súčasťou programu v piešťanskej elektrárni bola prehliadka tejto nádhernej industriálnej budovy.

Videli sme vyše storočné zariadenia, obrie poistky, generátory, transformátory, ktoré tu od začiatku 20. storočie vyrábali energiu najskôr pre piešťanské kúpele a neskôr aj pre ďalšie budovy v meste. Je fascinujúce predstaviť si, že samotná elektrina ešte v čase detstva našich prarodičov vôbec nebola na väčšine Slovenska samozrejmosťou.

Ale späť k deťom, okrem toho, že sme na tomto hackathone urobili významný krok smerom k finalizácii našich projektov, naši účastníci a účastníčky sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého. Bola to vlastne hodina fyziky v praxi, z ktorej nám občas stáli vlasy dupkom. Nie však z hrôzy, ale z obyčajnej statickej elektriny.

Zostávajú nám posledné dni do Expa. Naši šikovní inovátori a inovátorky usilovne pracujú na svojich zadaniach. Naďalej zostávajú v kontakte so svojimi mentormi a pripravujú sa na vrchol svojho roka v našom vzdelávacom programe, ktorým bude v posledný májový piatok podujatie Budúcnosť INAK Expo 2024.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111