07. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Dalkia pomáha bratislavským netopierom

Dalkia v rámci rekonštrukcie bratislavských kotolní v minulom roku osadila hniezda pre chránené netopiere a dažďovníky.

©mosdave/flickr.com

Spoločnosť Dalkia v rámci rekonštrukcie kotolní v bratislavskej Dúbravke spolu s Bratislavským regionálnych ochranárskym združením (BROZ) osadila niekoľko špeciálnych hniezd pre dažďovníka obyčajného a netopiere. 

„Hlavným dôvodom osadenia búdok je alarmujúce zníženie (až o 40 %) populácie spomenutých chránených živočíchov, ktoré v dôsledku rekonštrukcie a zatepľovania domov strácajú pôvodné možnosti pre hniezdenie. Dážďovníky a netopiere sa pritom živia výlučne lietajúcim hmyzom, napríklad komármi, a nahrádzajú tak drahé, toxické a málo účinné postreky,“ vysvetľuje Peter Lipovský z BROZ.

Zdroj: Dalkia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111