12. 06. 2013 Zodpovedné podnikanie

CSR a reputácia spolu úzko súvisia

Analýza ukázala, že reputácia značky sa odvíja aj od CSR aktivít spoločností.

Podľa analýzy americkej organizácie CSRHub na vzorke vyše 1 000 firiem sa až 28% sily/reputácie značky odvíja od CSR aktivít firmy. Ako najdôležitejší CSR aspekt, ktorý vytvára hodnotu značky, sa ukazuje zodpovedné správanie sa k zamestnancom.

V roku 2012 sa korelácia medzi silou značky a CSR rapídne zvýšila.

Zdroj: triplepundit.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111