Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. My však vidíme Slovensko ako právny a vzdelaný štát a predvídateľný a férový priestor pre podnikanie a život.

Viaceré ďalšie projekty boli po našej kritike zmenené, aby lepšie preukázali svoju opodstatnenosť. Podpora fondu v tom bola kľúčová. Pomohla nám vybudovať metodiku, systematický proces hodnotenia a udržiavať záujem IT komunity a širšej verejnosti o investície v rádoch stoviek miliónov EUR.

Ján Hargaš, člen správnej rady a zakladajúci člen Slovensko.Digital

Aktuálne má Fond pre transparentné Slovensko 16 členov. Počas svojej existencie podporil takmer 50 projektov, celkový objem finančnej podpory bol viac ako 840-tisíc eur. Táto investícia však už doteraz preukázateľne pomohla ušetriť stovky miliónov eur z verejných zdrojov a naštartovala nevyhnutné zmeny napríklad pri ozdravovaní súdnej moci, zvyšovaní šancí na lepšiu vymožiteľnosť práva, pri advokácii za lepšie systémové nastavenie súdnictva a prokuratúry, sprehľadňovanie biznisu cez schránkové firmy, poskytovanie nenáležitých výhod verejným funkcionárom, pri kritickom zhodnotení a šetrení zdrojov v PPP projektoch alebo pri overovaní efektivity investícií štátnej správy do IT.

Vízia fondu

  • Slovensko ako právny štát: predvídateľný a férový priestor pre podnikanie i život

Ciele fondu

  • Presadenie systémových zmien, ktoré napomôžu eliminovaniu korupcie a únosu štátu (súdy, prokuratúra, polícia, kontrolné orgány…
  • Verejná kontrola a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony i etické normy

Stratégia fondu

  • Finančná i nefinančná podpora organizácií a iniciatív, ktoré pomáhajú napĺňať vyššie uvedené ciele
  • Sieťovanie aktérov, vytváranie synergií a kritickej masy subjektov odmietajúcich korupciu

Novinky z Fondu pre transparentné Slovensko

Nezmeškajte žiadne novinky z Fondu pre transparentné Slovensko. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. Buďte s nami počas celého jeho trvania a sledujte, aké kroky sa podnikajú k zlepšeniu situácie v našej krajine.

Mám záujem o novinky z fondu

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte:

kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry

dohliadať na korektné míňanie verejných financií

presadzovať transparentnosť fungovania štátu

odhaľovať kauzy vysokej korupcie

demaskovať prepojenia politikov a mocných ľudí v pozadí

Ako sa stať členom sa dozviete v sekcii

ČLENOVIA

Vo Websupporte chceme prispieť k tomu, aby sa podnikateľské prostredie na Slovensku systematicky zlepšovalo. Organizácie, ktoré Fond podporuje, robia neuveriteľne dobrú prácu v odkrývaní a poukazovaní na problémy, ktoré tu dnes máme a tým posúvajú spoločnosť dopredu. Transparentnosť by mala byt súčasťou každej zrelej, demokratickej spoločnosti a my ju chceme na Slovensku pomôcť spoluvytvárať.

Ján Cifra, CEO Websupport

Aktuality

Načítať ďalšie
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.