Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: 0908 069 872

pontis@nadaciapontis.sk
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis, kancelária Žilina
Framborská 58
010 01 Žilina
Slovenská republika

 

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

 

 

Oznámenie o strate pečiatky Nadácie Pontis číslo 3: Pečiatka bola stratená 21. 3. 2022 a týmto dňom stráca platnosť. Prípadné zneužitie po tomto dátume, prosíme, oznámte na čísle 0908 069 872. Rozpoznáte ju podľa toho, že priamo na odtlačku je uvedené číslo 3.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania a strategickej filantropie. Zodpovedá aj za všetky aktivity v téme sociálnych inovácií. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

výkonný riaditeľ

02 5710 8111
michal.kissa@nadaciapontis.sk

Michal zodpovedá za strategické riadenie tímov zodpovedného podnikania, fondov, komunity a PR. Zastrešuje tiež fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými partnermi.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116
slavomira.hvizdosova@nadaciapontis.sk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Paulína Beňová

senior finančná manažérka

02 5710 8111
paulina.benova@nadaciapontis.sk

Paulína zodpovedá za finančný reporting projektov celej nadácie. Je tímlíderkou kontrolingového tímu.

Radana Deščíková

senior programová manažérka

0948 856 195
radana.descikova@nadaciapontis.sk

Radana vedie tím nadačných fondov, ktorý sídli v Bratislave. Zároveň je programová manažérka Nadačného fondu Telekom.

Janka Encingerová

hlavná účtovníčka

02 5710 8116
janka.encingerova@nadaciapontis.sk

Janka v nadácii vedie tím účtovníčok na finančnom oddelení.

Simona Fiabáne

senior PR manažérka

0903 619 549
simona.fiabane@nadaciapontis.sk

Simona vedie PR tím, má na starosti externú aj internú komunikačnú stratégiu nadácie, ako aj jednotlivých programov.

Ivana Kompasová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0917 750 319
ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Ivana vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára filantropické príležitosti pre individuálnych donorov a venuje sa filantropii v rodinných firmách.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
norbert.maur@nadaciapontis.sk

Norbert vedie tím Generácia 3.0, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
marek.richter@nadaciapontis.sk

Marek vedie tím, ktorý sídli v Žiline. Zodpovedá za procesné nastavenie všetkých nadačných fondov, spravuje Nadačný fond LIDL, Nadačný fond Arriva a má na starosti online grantový systém Darca.sk.

Veronika Sedláčková

senior programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0903 888 762
ivana.vagaska@nadaciapontis.sk

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum. Okrem toho vedie tím zodpovedného podnikania a zodpovedá za aktivity Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu BLF CSR Summit, ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Namina Akoussahová

finančná a programová manažérka

0917 889 790
namina.akoussahova@nadaciapontis.sk

Namina má na starosti finančný reporting projektov v tímoch vzdelávanie a transparentnosť. Zároveň spravuje Nadačný fond Slovenských elektrární.

Janetta Balšanová

office manažérka

0903 458 573
janetta.balsanova@nadaciapontis.sk

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Eva Braxatorisová

programová manažérka


eva.braxatorisova@nadaciapontis.sk

Eva koordinuje program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

Martina Čápová

programová manažérka

0948 479 350
martina.capova@nadaciapontis.sk

Martina má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a organizáciami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho sa významne podieľa na programe Budúcnosť INAK, hlavne centra vo Zvolene. Zodpovedá tiež za program Živá komunita s Opaviou.

Petra Dubeňová

programová manažérka

0905 900 426
petra.dubenova@nadaciapontis.sk

Petra je súčasťou žilinského tímu. Spravuje Nadačný fond BNP Paribas, Nadačný fond Continental, Nadačný fond Mobis, Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Nadačný fond Mercedes Benz Financial a Darcovský program Philip Morris International. Na starosti má aj Nadačný fond Metro či Nadačný fond PwC.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Beata pripravuje výber víťazov a organizáciu galavečera Via Bona Slovakia a ďalšie podujatia tímu zodpovedného podnikania, ako napr. CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a tvorbe CSR stratégií pre firmy a organizácie verejného sektora.

Dominika Gerhátová

programová manažérka

0911 984 911
dominika.gerhatova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie trnavské centrum Budúcnosti INAK.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.

Dominika Hroššová

programová manažérka

0910 761 322
dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

Dominika má na starosti koordináciu výskumníkov, zber dát a meranie celkového dopadu programu Impact Lab. Zodpovedá aj za koordináciu EDUpointov a consulting v sledovaní dopadu.

Barbora Hullová

programová manažérka

0917 434 287
barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Barbora má na starosti grantovú výzvu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco. Spravuje tiež nadačné fondy spoločností Accenture, Adient a Uniqua. Na starosti má aj Nadačný fond dm drogerie markt a Nadačný fond Johnson Controls.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277
tomas.janecek@nadaciapontis.sk

Tomáš je v Impact Labe zodpovedný za vedenie Bootcampu a Akcelerátora, manažovanie Inkubátora a Impact Summitu. Okrem toho buduje alumni komunitu organizácií.

Romana Kanovská

senior policy manažérka

0911 405 033
romana.kanovska@nadaciapontis.sk

Romana monitoruje a analyzuje kľúčové politiky, spojené so sociálnymi inováciami a témami vzdelávanie, inklúzia. Identifikuje príležitosti na systémové prepojenie inovácií zdola s verejnou správou.

Zuzana Kováčová

programová manažérka

0905 449 289
zuzana.kovacova@nadaciapontis.sk

Zuzana administruje Chartu diverzity Slovensko a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre jej signatárov. V rámci Európskej platformy Chárt diverzity spolupracuje s chartami v ostatných členských štátoch EÚ.

Zuzana Kracinová

finančná manažérka

02 5710 8111
zuzana.kracinova@nadaciapontis.sk

Zuzana má na starosti finančný reporting projektov v tíme zodpovedného podnikania. Zároveň zastrešuje fakturáciu nadácie.

Tibor Krátky

grafik

0902 329 443
tibor.kratky@nadaciapontis.sk

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Matúš Labanc

programový manažér

0907 392 200
matus.labanc@nadaciapontis.sk

V rámci programu Generácia 3.0 na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora a prípravu EDUfestu. Zároveň sa podieľa na príprave Mapy sociálnych inovátorov.

Dušana Lahová

programová manažérka

0911 463 610
dusana.lahova@nadaciapontis.sk

Dušana sa podieľa na organizácii najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodného dňa dobrých skutkov Giving Tuesday.

Petra Luptáková

programová manažérka

0948 217 652
petra.luptakova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a podieľa sa na spracovaní Indexu udržateľnosti občianskych organizácií. Zaujíma sa o témy: zvyšovanie transparentnosti, boj proti korupcii a udržateľnosť organizácií občianskej spoločnosti.

Iveta Mičuchová

finančná manažérka/účtovníčka


iveta.micuchova@nadaciapontis.sk

Iveta má na starosti účtovanie pokynov na úhradu, miezd, bankových výpisov a neziskovky Pontis n. o.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk

Eva spravuje Nadačný fond Generali a Fond pre podporu LGBT+ komunity. Zároveň pomáha aj s Nadačným fondom Telekom a od januára 2021 má na starosti administráciu Asociácie firemných nadácií ASFIN.

Ivana Mikudíková

finančná koordinátorka/účtovníčka

02 5710 8116
ivana.mikudikova@nadaciapontis.sk

Ivana je spracúva, kontroluje a účtuje účtovné doklady, pripravuje podklady pre spracovanie miezd. Podieľa sa na účtovnej závierke.

Katarína Obuchová

PR manažérka

0940 612 751
katarina.obuchova@nadaciapontis.sk

Katarína je súčasťou PR tímu, v rámci ktorého zastrešuje všetky komunikačné aktivity pre tím vzdelávania a pre Budúcnosť INAK.

Matej Palacka

programový manažér

0918 580 097
matej.palacka@nadaciapontis.sk

Matej je manažérom programu spoločnosti Lidl – Od začiatku v dobrých rukách. Vypomáha tiež pri práci s ostatnými nadačnými fondmi.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

0907 400 164
fero.pauliny@nadaciapontis.sk

Fero sa venuje rozvoju a popularizácii strategickej filantropie na Slovensku. Pomáha individuálnym donorom a donorkám vyberať tie najlepšie organizácie a aktívne ich sprevádza na ich filantropickej ceste, aby bola ich pomoc efektívna a mala čo najväčší spoločenský dopad.

Vladimíra Pazderová

projektová a finančná manažérka


vladimira.pazderova@nadaciapontis.sk

Vlaďa je členkou tímu Budúcnosť INAK. Zastrešuje projektovú a finančnú koordináciu Operačného programu Ľudské zdroje a získavanie finančných zdrojov prostredníctvom inštitucionálnych grantov.

Pavol Pikla

programový manažér

0905 449 522
pavol.pikla@nadaciapontis.sk

Pavol je súčasťou tímu, ktorý sídli v Žiline. Spravuje Nadačný fond Bekaert, Nadačný fond Dell, Nadačný fond Embraco, Nadačný fond Unilever a Nadačný fond Jaguar Land Rover. Na starosti má tiež Fond SK-NIC.

Maroš Silný

programový manažér

0948 016 123
maros.silny@nadaciapontis.sk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111
daniela.snyder@nadaciapontis.sk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Miriam Šelepová

projektová manažérka

0907 438 865
miriam.selepova@nadaciapontis.sk

Miriam pracuje na projekte Budúcnosť INAK. Je súčasťou realizácie pilotného ročníka mimoškolského klubu v Trnave, kde zabezpečuje obsahovú časť projektu zameranú na vzdelávanie a priamu prácu s deťmi.

Veronika Šoltinská

PR manažérka

0908 845 483
veronika.soltinska@nadaciapontis.sk

Veronika zastrešuje všetky PR aktivity pre tím strategickej filantropie, ale aj pre tím komunity, napríklad podujatie Naše Mesto a hnutie GivingTuesday. Na starosti má aj časť aktivít pre Nadačný fond Telekom.

Mária Tavačová

finančná manažérka/účtovníčka


maria.tavacova@nadaciapontis.sk

Mária účtuje bankové výpisy, pohľadávky, spolupracuje na projektoch v tíme komunita vo finančnej oblasti a podieľa sa na príprave účtovnej závierky.

Michaela Tejbusová

Projektová asistentka


michaela.tejbusova@nadaciapontis.sk

Miška vypomáha v trnavskom centre Budúcnost INAK ako mentorka.

Martin Tóčik

programový manažér


martin.tocik@nadaciapontis.sk

Martin vedie zvolenské centrum Budúcnosti INAK.

Lucia Víglašová

PR manažérka

0917 452 409
lucia.viglasova@nadaciapontis.sk

Lucia má na starosti PR aktivity pre tím zodpovedného podnikania, napríklad pre združenie Business Leaders Forum, Chartu diverzity, ako aj podujatia Via Bona Slovakia a CSR Summit. Komunikačne zastrešuje aj nadačné fondy. Je tiež zodpovedná za online komunikáciu nadácie.

Jana Žišková

programová manažérka

0905 281 111
jana.ziskova@nadaciapontis.sk

Jana sa podieľa na realizácii mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Zabezpečuje sieťovanie lokálnych partnerov zapojených do programu a zastrešuje inštitucionálny fundraising.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.